Regeringen vil kræve bæredygtig træflis og halm i klimaplan

Regeringen vil stille en række lovkrav for at gøre biomasse som træflis, træpiller og halm så bæredygtigt som muligt.

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Han vil tage kravene med i forhandlingerne om en ny klimahandlingsplan.

– Vi foreslår en lang række krav, som eksperter har defineret. I dag er der ingen lovgivning om det her, siger han.

Der skal blandt andet stilles krav om, at træerne til biomassen er fældet lovligt.

De fældede træer skal desuden genplantes. Og så skal naturområder beskyttes, så der tages hensyn til biodiversiteten, altså naturens mangfoldighed.

Biomasse bliver brugt på de danske kraftværker til at skabe el og varme.

Dan Jørgensen har bestilt en analyse om anvendelse af træbiomasse i Danmark.

Den skal ligge klar i 2023 og danne grundlag for de fremtidige rammer på området.

TV2 kunne i februar fortælle, at Danmark har importeret store mængder træflis fra den store regnskov Amazonas i Sydamerika.

Det mødte kritik fra Danmarks Naturfredningsforening.

Det skader biodiversiteten i den i forvejen trængte regnskov, lød det.

Dan Jørgensen peger på, at omkring halvdelen af den brugte biomasse i Danmark kommer fra udlandet.

– Men vi har desværre set for mange eksempler på, at branchen, selv om de har nogle kriterier, ikke lever op til dem, siger han.

Derudover har der fra Danmarks Naturfredningsforening været et ønske om at udfase brugen af biomasse helt.

Det mener Dan Jørgensen dog ikke er muligt lige nu.

– Det er klart, at på sigt skal vi have meget mindre biomasse. Men vi er ikke der endnu, hvor vi har nok bæredygtige alternativer. Biomassen er en substitut for kul mange steder, siger Dan Jørgensen.

Han tilføjer, at han håber, forhandlingerne kan blive afsluttet inden sommerferien.

/ritzau/