600 millioner kroner skal sikre bedre forhold i psykiatrien

Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om udmøntningen af 600 millioner kroner til en styrket psykiatri.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene blev afsat på finansloven for 2020. Den blev indgået mellem S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Der er pressemøde fredag klokken 9.00. Her bliver selve aftalen præsenteret.

En tiårsplan for psykiatrien med fokus på blandt andet forebyggelse er ved at blive udarbejdet.

– Aftaleparterne er enige om at gennemføre en række initiativer, som skal styrke forholdene for personer med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel, og som samtidig understøtter langsigtede løsninger, står der i finansloven for 2020.

Partierne blev enige om at afsætte en ramme på 510 millioner kroner årligt fra 2020 og frem til en “generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien”.

Samt en ramme på 90 millioner kroner årligt i 2020 og frem til blandt andet flere senge i retspsykiatrien.

Foreningen Bedre Psykiatri har tidligere kaldt pengene, der er afsat på finansloven til psykiatrien, for “et markant løft”.

– Det betyder, at vi kommer i gang med at løfte indsatsen i forhold til de sværest ramte psykisk syge.

– Noget af det, der betyder allermest for behandlingen af psykisk syge, er, at der er tid til at lave en ordentlig behandling.

– Alt for mange oplever i dag, at de bliver udskrevet, før de egentlig er blevet raske, sagde landsformand Knud Aarup i december sidste år, kort efter at finansloven var faldet på plads.

Med millionbeløbet var det Bedre Psykiatris forventning, at der vil blive ansat flere læger og sygeplejersker på de psykiatriske afdelinger. Og at der dermed vil blive mere tid til den enkelte patient.

/ritzau/