Skolerne skal give elever forskudte pauser og mødetider

Sundhedsstyrelsen er klar med nye retningslinjer for, hvordan skoler og institutioner skal håndtere hverdagen, når flere børn og elever vender tilbage til hverdagen på mandag.

Både institutioner, skoler og efterskoler bliver opfordret til, at børn og elever ikke samles i for store grupper. Derudover lyder retningslinjerne, at der skal gøres brug af forskudte mødetider og pauser.

Det fremgår af retningslinjerne, som er blevet offentliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet.

I retningslinjerne pointeres det desuden, at undervisningen på skoler og efterskoler fortsat vil være nødundervisning, og at det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

Det gælder blandt andet timetallet.

For institutionerne gælder det, at afstandskravet på én meter er blevet fjernet.

Dog skal afstanden på én meter så vidt muligt overholdes, når børnene eksempelvis spiser frokost, eller når de bliver hentet og afleveret af forældre.

/ritzau/