Seruminstitut: Danmark kan åbne yderligere

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at coronaepidemien vil dø ud i Danmark selv med yderligere åbning af samfundet.

Det fremgår af rapport forud for de politiske forhandlinger onsdag aften, om hvordan anden fase af genåbningen Danmark skal forløbe.

Rapporten beskriver både udviklingen af epidemien, nuværende tiltag og en række scenarier for genåbning.

– Sammenfattende kan det konkluderes, at det er overvejende sandsynligt, at epidemien dør ud af sig selv, såfremt den nuværende grad af nedlukning fortsætter.

– Epidemien forventes ligeledes at dø ud for scenariet med genåbning svarende til grundblokken alene – under forudsætning af at fysisk afstand og hygiejnetiltag fastholdes, skriver rapporten.

Grundblokken består blandt andet af åbning af storcentre, idræt uden tilskuere, biblioteker, zoologiske haver og kritiske offentlige arbejdspladser som Forsvaret og Arbejdstilsynet.

Derudover er der regnet på en lang række eventuelle tilføjelser til grundblokken. De dækker fra at lade 6. – 10.-klasserne vende tilbage til at lade 9. – 10.-klasse samt efterskoler, restauration og privatansatte vende tilbage.

For førstnævnte forventes ikke en markant stigning i antallet af indlagte og ej heller for sidstnævnte.

– Udvides grundblokken med yderligere tiltag viser modelberegningerne, at antallet af indlagte på intensiv fortsætter under 100 indtil slutningen på det simulerede tidsinterval, skriver Statens Serum Institut.

Det helt afgørende i modellerne fra instituttet er, om der fortsat bliver holdt god fysisk afstand. Gør der ikke det, siger modellerne, at potentielt selv i det mindst lempelige scenarie kan ske en mangedobling af indlæggelser.

– Som i tidligere modeller er overholdelse af fysisk afstand og hygiejnetiltag af stor betydning, skriver SSI.

/ritzau/