Udligning sikrer 1,5 milliarder til yder- og ø-kommuner

Der skal være bedre balance mellem den service borgerne på Ærø får af kommunen og den service borgerne i Gentofte får.

Det er et af de centrale mål med udligningsreformen, som tirsdag blev præsenteret i Finansministeriet.

Og det er lykkes regeringen og aftalepartierne Venstre, De Radikale, SF og Alternativet at indfri målet. Det vurderer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Med reformen får de mest udsatte yder- og ø-kommuner et nyt tilskud på 1,5 milliarder kroner. Heraf kommer den ene milliard fra staten. Kommunerne selv skal finansiere de sidste 500 millioner kroner.

– Med aftalen er der taget et stort skridt nærmere et land i bedre balance, siger Steffen Damsgaard.

– I forhold til regeringens tidligere udspil, så er statens bidrag steget. Det betyder, at de mere velstående bykommuner skal af med færre penge i forhold til regeringens udspil, mens landdistriktskommunerne samlet set får flere penge i forhold til regeringens tidligere udspil.

– Dermed kommer vi nærmere et system, som sikrer et mere lige velfærdsniveau i hele landet. Det er meget positivt, siger han.

For yderkommunerne har det stor betydning, at befolkningstilbagegang får en anden vægt i udligningen. Derudover indeholder aftalen også færre penge til kommuner med mange udlændinge. Det bidrager overordnet set positivt til landdistriktskommunerne, vurderer Steffen Damsgaard.

– Det er meget positivt, at man målrettet støtter udsatte yder- og ø-kommuner med flere midler.

– Forhøjelse af særtilskudsordningen. Flere landdistriktskommuners adgang til særtilskud. Permanentgørelsen af finansieringstilskuddet og justeringen af udlændigeudligningen. Det bidrager alt sammen positivt til økonomien i landdistriktskommuner, siger Steffen Damsgaard.

Desuden glæder landdistriktsformanden sig over, at aftalepartierne er enige om at videreføre og forhøje tilskuddet til vanskeligt stillede ø-kommuner.

Det betyder, at Læsø, Samsø og Ærø Kommuner i alt får 60 millioner kroner. Pengene bliver fordelt med 20 millioner kroner til hver af kommunerne.

– Ø-kommunerne står i en særlig situation med nogle særlige udfordringer. Det har vi lyttet til i aftalen, siger finansminister Nicolai Wammen.

/ritzau/