Gammel vej-plan kan spare samfundet 250 millioner

Kassetænkning kan have bremset løsning på trafikale problemer i og omkring Varde. Skrottet forslag dukker op igen - også i Folketinget.

Tophistorien er skrevet og udgivet af TVSYD. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Det vrimler med pendlere, lastbiler og turister ved Varde. Derfor er en udvidelse af hovedvej A11 mellem Korskro og Varde på tale. Den statslige vej anslås at koste 400 millioner kroner, men nu arbejder folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) og borgere i området på en anden løsning.

Frem til 2010 arbejdede Varde Kommune nemlig på en forlængelse af Vestkystvejen fra Billum og Nymindegabvel. Dette projekt anslås kun at koste 150 millioner kroner.

– En udbygning af A11 hjælper ikke i sig selv på trafikken gennem Varde. Der vil stadig være en ophobning af trafik. Derfor er det bedre at forlænge Vestkystvejen, for det kan være til at lede bilerne uden om Varde – ud til de store turistområder nord og nordvest for Varde. Og så er det jo et langt billigere projekt, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Kassetænkning
Borgere i området har gjort ham opmærksom på en rapport om forlængelse af Vestkystvejen, som Varde Kommune havde planer om indtil 2010. Dengang blev ideen skrinlagt, fordi der manglede penge i kommunekassen.

– Vestkystvejen er en kommunal vej, så Varde Kommune må selv betale, hvis den skal udvides. Hvorimod staten skal betale, hvis vi udbygger hovedvej A11. Så der er nok gået kassetænkning i det. Men jeg vil tage forslaget om Vestkystvejen med, når vi skal diskutere den nye infrastrukturplan i Transportministeriet. Man kunne jo ændre på finansieringen, så staten også bidrager, siger Henning Hyllested.

Borgmester vil overveje
Vardes borgmester Erik Buhl (V) har i årevis skubbet på for at få udbygget hovedvej A11. Men han er ikke afvisende overfor forslaget om Vestkystvejen.

– Ideen kom jo allerede op i 1979, og vi havde nok forventet, at Ribe Amt ville sætte penge af til udvidelsen inden kommunalreformen. Det skete ikke, og vi kan ikke rejse pengene selv i Varde Kommune. Men hvis staten er villig til at komme med penge, så er det bestemt en løsning, vi kan overveje, siger Erik Buhl.

15.000 turister
Det håber Lars Bryndum Jensen fra Nymindegabvej ved Varde på. Han har studeret den gamle plan for Vestkystvejen, og for nylig tog han Henning Hyllested med på en køretur i området.

– Den plan arbejdede amtet og kommunen med, da vi flyttede hertil i 2008. Desværre er der intet sket, og kommunen har holdt planen hemmelig for Folketingets trafikudvalg. Imens kommer der mere og mere trafik. Om sommeren holder op mod 15.000 biler med sommerhusturister i kø herude, siger Lars Bryndum Jensen.

https://www.tvsyd.dk/varde/gammel-vej-plan-kan-spare-samfundet-250-millioner

Redaktionel kontakt:
Jesper Kim Sørensen
tlf.: +4540132116
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF TVSYD ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)