Miljø- og fødevareministeriet vurderer

Miljø- og fødevareministeriet vurderer i ny rapport, at landbruget ikke vil kunne nå de frivillige reduktioner i kvælstofudledningen, der er forudsætningen i landbrugspakken fra den tidligere regering.

Ministeriet vurderer, at landbruget kun vil kunne nå 62 procent af målet på 1500 ton. Vurderingen er behæftet med usikkerhed.