Justitsminister vil styrke indsats mod hvidvask efter kritik

Bekæmpelsen af hvidvask skal styrkes, varsler justitsministeren efter kritik fra Statsrevisorerne.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) varsler styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering.

Det sker efter kritik fra Statsrevisorerne på baggrund af en ny beretning fra Rigsrevisionen. Den påpeger store mangler i kontrollen med oplysninger om hvidvask og terrorfinansierring.

– Statsrevisorernes kritik bekræfter billedet af, at den samlede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering simpelthen ikke har været god nok, siger Nick Hækkerup.

Ifølge justitsministeren er der allerede sket en styrkelse af Søik, populært kaldet bagmandspolitiet. Der er desuden oprettet et nyt forum, hvor myndighederne skal udveksle oplysninger sagerne.

– Men vi må erkende, at det langt fra er nok. Derfor har jeg tidligere sagt, at der er brug for en reform af indsatsen mod den økonomiske kriminalitet, og det handler også om at se på, om der er de rette ressourcer. Alt det vil være et centralt tema under de kommende forhandlinger om politiets og anklagemyndighedens økonomi, siger Nick Hækkerup.

Justitsministeren ventes inden for få måneder at indkalde til forhandlinger om en ny politiaftale. Her vil Søik’s ressourcer formentlig blive en vigtig del.

/ritzau/