FAKTA: Bagmandspolitiet har fokus på økonomisk kriminalitet

Særlig enhed bekæmper hvidvaskning af penge fra strafbare forhold og større sager om organiseret kriminalitet.

Rigsrevisionen kritiserer Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – i daglig tale Bagmandspolitiet – for dets håndtering af underretninger om hvidvask.

* Bagmandspolitiet er landsdækkende og underlagt Rigsadvokaten.

* Enheden blev etableret i 1973 for at effektivisere bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet og kriminalitet, der er organiseret eller på anden måde har et større omfang.

* Hvidvaskning af penge samt overtrædelser af skatte-, erhvervs-, bolig- og afgiftslovgivningen hører også under Bagmandspolitiets arbejdsområder.

* Der er oprettet et særligt sekretariat, Hvidvasksekretariatet, der har til opgave at indsamle, registrere og koordinere oplysninger om hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og – i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste – finansiering af terrorisme.

* Medarbejderne i Bagmandspolitiet består af jurister, polititjenestemænd, specialkonsulenter med økonomisk baggrund, analytikere og administrative medarbejdere.

* Bagmandspolitiet står også for behandling af internationale straffesager, navnlig om folkedrab og krigsforbrydelser.

* Enhedens hidtidige chef, Morten Niels Jakobsen, har siden 4. september sidste år været fritaget for tjeneste.

* Baggrunden har været en mistanke om, at han har brudt sin tavshedspligt ved at have drøftet en konkret sag med en bekendt.

* Anklagemyndigheden meddelte 22. januar, at man har opgivet sagen og ikke fundet grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende.

Kilder: Denstoredanske.dk, Anklagemyndigheden.

/ritzau/