En regnefejl fra Aarhus Universitet

En regnefejl fra Aarhus Universitet betyder, at Danmark udleder mindre kvælstof end hidtil oplyst.

Det sætter kvælstofsituation i et nyt lys, mener landbruget, hvor der stadig er utilfredshed over et lynindgreb før jul, som strammede kravene for kvælstofudledningen.

– Det har store konsekvenser, når man laver sådan et lynindgreb og griber afgørende ind i landmændenes mulighed for at tilrettelægge deres marker, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.