OVERBLIK: Det ved vi om regeringens udspil mod fremmedkrigere

Torsdag klokken 14 præsenterer regeringen sit udspil med nye stramninger over for fremmedkrigere.

Det ved vi i forvejen:
* Der skal indføres et opholdsforbud for personer, der er dømt for terrorforbrydelser. Disse personer skal kunne få forbud mod at færdes i bestemte områder i op til ti år.

* Der skal indføres et kontaktforbud for personer, der er dømt for terrorforbrydelser. Disse personer skal kunne få forbud mod at kontakte bestemte personer i både fysisk forstand og via eksempelvis e-mail. Politiet vil uden retskendelse kunne komme ind i folks hjem og tjekke computere for at sikre, at kontaktforbuddet overholdes.

* Straffen for terrorrelaterede forbrydelser skal hæves.

* I de tilfælde, hvor den ene forælder dømmes som fremmedkriger, vil regeringen gøre det muligt at give den fulde forældremyndighed til den forælder, der ikke er dømt.

* Der nedsættes et udvalg bestående af eksperter, myndigheder og interessenter. Det skal fastsætte regler, som forpligter kommunerne til at anbringe et barn eller ung uden for hjemmet, hvis vurderingen er, at de ellers ville vokse op i et radikaliseret miljø.

* En hastelov, der gør det muligt for udlændinge- og integrationsministeren administrativt at fratage fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab det danske pas uden rettergang, er allerede trådt i kraft.

* I næste uge tredjebehandles et lovforslag i Folketinget. En del af det oprindelige forslag handlede om, at børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk skulle blive danske statsborgere. Efter kritik af forslaget er der tilføjet en undtagelse. Den betyder, at børn, der står til at blive helt statsløse, stadig kan blive danske statsborgere.

Kilder: Berlingske, TV2 og Ritzau.

/ritzau/