Olieindustriens flammer forurener fire gange mere i Danmark end i Norge

Modsat Norge stiger udledningen fra afbrænding af naturgas i den danske olieindustri. En bekymrende udvikling, mener Rådet for Grøn Omstilling. "Vi kan aldrig ramme norsk niveau," siger oliebranchen.

Tophistorien er skrevet og udgivet af EnergiWatch. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Produktionen af olie og gas i Danmark er faldet markant de senere år. I 2018 blev der blot produceret godt 10 mio. standard kubikmeter olieækvivalenter fra den danske del af Nordsøen, eller 60 pct. mindre end 10 år tidligere. Alligevel blev der brændt mere gas af fra platformene via såkaldt flaring end i 2009.

Udviklingen står i kontrast til Norge. Her er olie- og gasproduktionen i samme periode kun faldet 5 pct – men til gengæld er afbrændingen af gas nedbragt med 38 pct.

Det betyder, at der i 2018 blev udledt 4,5 gange så meget CO2 fra flaring, der kan betegnes som bevidst afbrænding af naturgas, i forhold til produktionen, som der blev i Norge. Det viser beregninger, EnergiWatch har lavet på baggrund af tal fra Energistyrelsen og Oljedirektoratet.

Flaring en betragtelig kilde til global opvarmning. Ikke kun på grund af selve CO2-udslippet, der i 2018 var 189.660 ton fra de danske platforme, svarende til 0,6 pct. af den samlede danske udledning.

Forskning viser tillige, at afbrændingen udleder sod, hvilket har ødelæggende konsekvenser for miljøet. Ikke mindst på Arktis, hvor de sorte kulpartikler sætter sig på isen og bidrager til dens nedsmeltning.

Kræver forklaring
Den danske oliebranche har det seneste år adskillige gange hævdet, at den danske olieproduktion er verdens mindst CO2-intensive. Det sker med henvisning til en undersøgelse fra Stanford University, hvor Danmark rangerer blandt de olieproducerende lande i verden, der udleder mindst i forbindelse med indvinding af olie og gas.

Derfor er det også iøjnefaldende, at udlednings-tendensen fra flaring går den gale vej. Det mener Claus Ekman, som er direktør for miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

“Jeg synes, det er bekymrende at se, at CO2-udledningerne fra de danske platforme ikke ser ud til at mindskes. Særligt, når det er over en tiårig periode, hvor produktionen er reduceret voldsomt. For mig ser det ud som om, at der simpelthen ikke har været tilstrækkelig fokus på de her udledninger,” siger han og fortsætter:
“Den tydelige forskel på udviklingen i Danmark og Norge forstærker min bekymring. Det lugter lidt af, at den danske oliebranche ikke har været ordentligt oppe på beatet her.”
Han påpeger, at den norske olieindustri godt har kunnet reducere udledningerne. Derfor vil han nu have aktørerne på dansk sokkel til at forklare sig.

“Jeg synes, at den danske oliebranche skal kontakte deres norske kolleger for at forstå, hvordan de har vendt udviklingen. Og så mener jeg også, at den bør komme op med en forklaring på, hvorfor det forholder sig, som det gør. Derfra må man vurdere, om det er noget, som branchen selv kan tackle, eller om der skal indføres strengere regulering på området,” mener direktøren for Rådet for Grøn Omstilling.

På rette vej
Brancheorganisationen Olie Gas Danmark påpeger, at der på dansk sokkel produceres forholdsvist mere olie end på norsk. Flaring forekommer hyppigere i forbindelse med olieproduktion, hvor gassen er et biprodukt.

I 2018 bestod 62 pct. af indvindingen i Danmark af olie, mens det tilsvarende tal var 39 pct. i Norge, hvilket dog var den laveste andel af olie nogensinde.

Blandt andet derfor mener branchens politiske talerør ikke, at det er muligt direkte at sammenligne produktionen i Danmark og Norge.

“Det går også den rette vej i Danmark – men vi kan aldrig ramme norsk niveau, fordi vores felter er langt mindre og fordi vi producerer mest olie og nordmændene mest gas. Man kan ikke sige, at fordi produktionen falder meget, så skal flaringen svare til det fald. Sikkerhedsflaringen er uafhængig af produktionens størrelse, og vi har afskaffet den rutinemæssige flaring. Man kan ikke lave en direkte kobling mellem produktionsvolumen og flaring,” lyder det i et skriftligt svar fra Olie Gas Danmark.

https://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article11872610.ece

Redaktionel kontakt:
Viktor Brandt Kærgaard
tlf.: +4531190650
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF EnergiWatch ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)