FAKTA: Regeringen vil skærpe straffe for terror markant

S-regeringen foreslår en generel forhøjelse af strafferammerne i straffelovens terrorbestemmelser med to år.

Regeringen fremlægger torsdag udspillet “Vi passer på Danmark – otte tiltag mod fremmedkrigere”.

Et af punkterne handler om straffe for terror og terrorlignende aktiviteter, der skal skærpes markant.

Her er udvalgte punkter:
* Regeringen vil generelt forhøje strafferammerne i straffelovens terrorbestemmelser med som udgangspunkt to år.

* Samtidig foreslår regeringen en gennemgående forhøjelse af det gældende strafniveau med omkring det halve i forhold til den straf, der i dag fastsættes af domstolene.

* Strafniveauet for at slutte sig til en fjendtlig væbnet styrke skal for eksempel hæves fra 3-5 års fængsel til fængsel i 6-10 år.

* Der skal fremover være et strafniveau på mellem 6-9 års fængsel for at yde økonomisk støtte til terrorisme mod 4-6 års fængsel i dag.

* Strafniveauet ved at lade sig hverve til terrorisme skal hæves fra 3-5 års fængsel i dag til 5-7,5 års fængsel. Det samme gælder, hvis man lader sig træne eller oplære til at begå terrorisme.

* Hvis man yder støtte til for eksempel grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorisme, skal man fremover 5-6 år i fængsel mod 3-4 år i dag.

* Ved overtrædelse af forbuddet mod at rejse ind i og opholde sig i et forbudsbelagt konfliktområde foreslår regeringen, at strafniveauet skal firedobles fra 6 måneders fængsel til fængsel i 2 år.

Kilde: Regeringen.

/ritzau/