Grønne organisationer ser finansloven

Grønne organisationer ser finansloven for 2020 som første skridt til at hjælpe en trængt dansk natur.

Særligt fremhæver flere organisationer de 200 millioner kroner årligt til udtagning af landbrugsjord som et vigtigt initiativ.

– Hovedproblemet for vores natur er, at den mangler plads. Derfor er det så vigtigt, at vi nu kommer i gang med at udtage landbrugsjord og give det tilbage til naturen, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.