Fire fremmedkrigere risikerer at miste statsborgerskab

Ingen har endnu fået frataget sit pas administrativt, men fire sager er indledt, og tre er i partshøring.

Endnu en person er kommet på udlændinge- og integrationsministerens liste over fremmedkrigere, der risikerer at miste deres danske statsborgerskab.

Ministeren er onsdag ved at undersøge muligheden for administrativt at fjerne statsborgerskab i fire konkrete sager.

Reglerne er taget i brug, fortæller Mattias Tesfaye (S) onsdag på Folketingets talerstol.

– Det er korrekt, at der ikke er frataget noget statsborgerskab administrativt endnu. De første fire sager er indledt, og tre af sagerne er nu i partshøring.

– Vi har en regel om, at partshøring skal vare 14 dage. Når den tid er gået, så vil myndighederne vurdere, om der er grundlag for administrativt at fratage statsborgerskabet, siger han.

Ritzau har fået afslag på aktindsigt i de konkrete sager, fordi det omhandler personoplysninger.

Ligesom ministeren oplyser Udlændinge- og integrationsministeriet, at der er tale om i alt fire sager.

I sidste ende er det alene op til ministeren at afgøre, om en fremmedkriger skal have frataget sit danske statsborgerskab.

Det er muligt efter, at en ny og meget omdiskuteret lov er blevet vedtaget.

Loven giver mulighed for at tage pas og rettigheder fra danskere, der har været i Syrien og kæmpe for islamisk stat.

Med lovændringen er der føjet et stykke til loven om dansk indfødsret og udlændingeloven, der lyder som følger:
– Den, som udviser en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge- og integrationsministeren frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Når man fratager statsborgerskabet administrativt, betyder det, at beslutningen træffes uden en dommer.

Regeringen har desuden sendt et lovudkast i høring, om at børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk skal blive danske statsborgere.

En række høringssvar har dog været stærkt kritiske overfor udkastet, fordi det risikerer at gøre nogle børn statsløse.

Mattias Tesfaye har til Ritzau udtrykt bekymring over, at børn risikerer at blive statsløse, og under hasteforespørgslen siger han fra Folketingets talerstol, at regeringen ikke kommer til at fremlægge et lovforslag, som gør børn statsløse.

– Regeringen er, som vi også allerede har vist, villige til at gå langt i forhold til fremmedkrigere. Men når det kommer til børn, vil vi altså ikke risikere, at de ender efterladt i en konfliktzone som statsløse, siger ministeren.

Der bliver desuden lagt op til, at de nye regler kun skal gælde børn, som bliver født, efter at loven er trådt i kraft.

/ritzau/