De Radikale forventer, at

De Radikale forventer, at uddannelsesloftet fjernes i finansloven for 2020, selv om det ikke er nævnt i regeringens finanslovsudspil.

– Jeg føler mig helt overbevist om, at uddannelsesloftet kommer med i finanslovaftalen. Det var forudsætningen for, at regeringen kunne dannes, at vi var enige om at afskaffe uddannelsesloftet, siger politisk leder Morten Østergaard.

Morten Østergaard er onsdag til finanslovsforhandlinger med finansminister Nicolai Wammen (S) om emnerne kultur og uddannelse.