Mændene sidder på posterne i Folketingets magtfulde udvalg

Tophistorien er skrevet og udgivet af A4 Medier. Ritzau må ikke krediteres.
INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.
**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Kønsbalance er tilsyneladende et fremmedord i det nyvalgte Folketing.
I hvert fald sidder mandlige politikere tungt på posterne i Folketingets finans-, skatte-, udenrigs-, forsvars- og tranportudvalg. Til gengæld dominerer kvindelige folketingspolitikere i børne- og undervisningsudvalget og ligestillingsudvalget.
Værst ser kønsbalancen ud i Folketingets magtfulde finansudvalg, hvor status lige nu er, at kun to ud af 17 udvalgsmedlemmer er kvinder. I Udenrigspolitisk Nævn er kun fire ud af 17 medlemmer kvinder, viser en kortlægning af kønssammensætningen i Folketingets udvalg gennemført af A4 Nu.
Kortlægningen viser også, at kvindelige politikere er et særsyn for bordenden i Folketingets udvalg. Ud af 19 centrale folketingsudvalg har kun tre udvalg en kvinde som formand. Og Socialdemokratiet har kun udpeget mænd som formænd for de syv folketingsudvalg, hvor partiet har fået formandsposterne.
Venstres folketingsgruppe fordeler først ordfører- og udvalgsposter på partiets sommergruppemøde i næste uge, og derfor kan der stadig nå at komme flere kvinder ind i for eksempel Finansudvalget, hvor Venstre lige nu har seks mænd.
SF-politikeren Lisbeth Bech Poulsen er en af de foreløbig kun to kvinder i Finansudvalget, og hun beklager kønssammensætningen i udvalget.
– Det er helt vildt, at de fleste partier på Christiansborg ikke har kunnet finde pladser til kvinder i det finansudvalg, der har at gøre med de økonomiske prioriteringer i vores samfund, og hvordan vi bruger pengene. Der har altid været en skæv kønsfordeling i Finansudvalget, men ikke så ekstremt skæv som nu, siger Lisbeth Bech Poulsen, der også er SF’s finansordfører.
Hun mener, at det giver god mening for partierne at udpege medlemmer til udvalgene, så de både angående alder, uddannelse og køn får en bred sammensætning. En bredde i erfaringer er med til at kvalificere beslutningerne, mens det at arbejde i en osteklokke ikke giver de bedste resultater, anfører hun.
Sofie Carsten Nielsen fra Radikale har tidligere siddet i finansudvalget og får nu comeback i udvalget og som sit partis finansordfører. Dertil kommer, at hun har tidligere har været formand for finansudvalget.
– Også dengang var der meget få kvinder. Det er trist. Og generelt et problem når udvalgene kun består af det ene køn. Uanset hvilket. Men finansudvalget er et magtfuldt udvalg, der skal give mandat til aktstykkerne. Det er da et kæmpe problem, at det næsten kun er mænd. Det kan mærkes, og mon ikke det så også giver en mindre repræsentativ debat? Det er min oplevelse, siger hun til A4 Nu.
Direktør i Kvinfo Henriette Laursen lægger ikke fingrene imellem, når hun skal betegne kønssammensætningen i Folketingets centrale udvalg:
– Det er pilskævt og kønsstereotypt. Man kunne ellers have haft en forventning om, at ligestillingen blev bedre hen ad vejen, men status i det nye Folketing er jo nærmest, at det går baglæns. Når kvinder i politik primært beskæftiger sig med omsorg, velfærd og sundhed, mens mænd tager sig af finanspolitik og udenrigspolitik fastholder vi et kønsstereotyp, som vi ellers gerne vil gøre op med på det øvrige arbejdsmarked, siger hun til A4 Nu.
Henriette Laursen betoner, at det er godt, at Danmark har en kvindelig statsminister og flere kvindelige partiledere. Men det gør det ikke alene og må ifølge Kvinfo-formanden ikke blive en sovepude for at arbejde mere seriøst og ambitiøst med ligestiling.
I det nyvalgte Folketing er 109 mænd og 70 kvinder, hvilket svarer til en kvindeandel på 39,1 procent. Skulle den fordeling gå nogenlunde igen i udvalgene, skulle der være syv kvinder i Finansudvalget og Udenrigspolitisk Nævn. Samtidig skulle der være mindst otte kvindelige formænd for Folketingets centrale udvalg.
https://www.a4nu.dk/artikel/mandetung-finanspolitik-i-danmark-pinligt-og-reaktionaert-at-kvinder-fravaelges-til-magtfuldt-udvalg

Redaktionel kontakt:
Johannes Lange Baunsgaard
tlf.: +4520629560
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF A4 Medier ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)