Forhallen i Rønne Bibliotek er stedet, hvor alle bornholmere skal hente de materialer, de bestiller på bibliotekernes hjemmeside. Resten af biblioteket er skærmet af med faldgitre. For tiden er seks af bibliotekernes 25 medarbejdere på arbejde ad gangen for at modtage bestillinger, hente materialer rundt omkring på øen og hjælpe lånerne. – Det her er en helt anden situation end i foråret rent arbejdsmæssigt, for da var der ingen, der kom på arbejde, siger Jon Madsen. Foto: Henrik Nielsen

Uformindsket interesse: På en god dag modtager bibliotekerne 300 bestillinger

På mange måder virker den aktuelle nedlukning af store dele af samfundet som en kopi af den nedlukning, der ramte landet i foråret. Men på i hvert fald et område adskiller den aktuelle situation sig. Hvor det i foråret var umuligt at låne bøger og andre materialer på bibliotekerne, er der denne gang fundet en løsning, der gør det muligt at bestille bøger og andet på Bornholms Folkebibliotekers hjemmeside og hente det på biblioteket i Rønne.

KULTUR

På mange måder virker den aktuelle nedlukning af store dele af samfundet som en kopi af den nedlukning, der ramte landet i foråret. Men på i hvert fald et område adskiller den aktuelle situation sig. Hvor det i foråret var umuligt at låne bøger og andre materialer på bibliotekerne, er der denne gang fundet en løsning, der gør det muligt at bestille bøger og andet på Bornholms Folkebibliotekers hjemmeside og hente det på biblioteket i Rønne.

– Vi har en skal-opgave, og den skal-opgave er, at folk skal kunne hente bestillinger, men det skal foregå afskærmet fra alt andet på biblioteket. Det betyder, at folk ikke selv må komme til hylderne, og de må heller ikke opholde sig på biblioteket. Ikke noget med at læse aviser, ikke noget med bruge internet eller andre ting. Det er ind, hente det bestilte, få det noteret og så ud. Det kan rent teknisk kun lade sig gøre et sted på øen, og det er i Rønne, siger bibliotekschef Jon Madsen.

Rønne Bibliotek har nogle gamle faldgitre, der er gået ned, så der er den afskærmning, som er foreskrevet i Kulturministeriets vejledning.

– Vi har også fjernet alle de stole, som har stået rundt omkring i forhallen, og så er vi faktisk i mål, siger Jon Madsen.

Opråb virkede

Med en lånerkort eller sundhedskort og en pinkode kan lånerne lukke sig ind på biblioteket, hente deres materialer og skynde sig ud igen.

– Det er der rigtig, rigtig mange brugere, der har fundet ud af at gøre, siger Jon Madsen.

I sidste uge sendte han et nødråb ud, forbi biblioteket var ved at drukne i uafhentet materiale. Hvis det ikke blev hentet, ville der simpelthen ikke være plads til de nye bestillinger. Og opråbet virkede, så der nu er en stille og rolig, men alligevel vedvarende afhentning af bestillinger.

– Når der kommer 300 bestillinger ind på en god dag, så skal der hentes et tilsvarende antal, for at vi ikke sander til igen. Og det går sådan set ganske glimrende, fortæller Jon Madsen.

Han synes, det er en fornøjelse at se, at folk tager godt imod det tilbud, biblioteket har.

– Det ville være ærgerligt, hvis vi havde rigget alt det her til, og tingene så bare fik lov til at stå. Det er bestemt ikke tilfældet, siger han.

Reduceret bemanding

Normalt er biblioteket i Rønne åbent for selvbetjening fra klokken 7 til klokken 22. For tiden er åbningstiden dog reduceret til klokken 10-16. Det hænger sammen med bemandingen.

– Vi må ikke have flere folk på arbejde, end det er absolut nødvendigt for at kunne løse denne opgave. Godt nok er der selvbetjening, men der skal også være nogle, man kan bede om hjælp, hvis der er noget, der ikke virker, eller noget man ikke kan finde ud af eller lige har glemt, fortæller Jon Madsen.

Personalet står ikke klar i forhallen, men kan kontaktes via telefon eller mail, eller hvis man ser en bibliotekar under sit besøg.

– Der skal være nogle, der fanger det, ellers går folk forgæves, og det skulle vi nødigt have. Især fordi det er det eneste sted på hele øen, hvor det her kan lade sig gøre. De kan meget nemt have en ekstra lang transportvej til og fra, siger Jon Madsen.

Bibliotekerne har modtaget de første henvendelser fra folk, som har svært ved at nå til Rønne efter fyraften og inden lukketid. Når man dertil lægger, at folkebibliotekerne har overtaget den samme opgave fra alle skolebiblioteker, bliver det måske nødvendigt at se på, om åbningstiderne passer alle mennesker.

– Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det bliver ikke lige i den her uge, men hvis problematikken er tilstrækkelig stor, så bliver det måske fra næste uge, siger Jon Madsen.

 

 

Regler for biblioteker

Kulturministeriet har indført en række restriktioner og anbefalinger på kulturområdet.

Af dem fremgår det, at indendørs og udendørs kulturinstitutioner skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet biblioteker med undtagelse af aflevering og udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

I det omfang det er muligt, kan folkebibliotekerne fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre i henhold til følgende:

• Der skal ikke være mulighed for ophold i bibliotekslokalet. Lokalet må alene anvendes som gennemgangsareal.

• Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personale og borgere.

• Det skal ressource- og indretningsmæssigt kunne lade sig gøre.

Der kan for eksempel etableres afhentningsordninger, hvor materialet afleveres/udlånes gennem et system, hvor borgere henter/afleverer bøger med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet.