Almegårds Kaserne skal i løbet af dette forsvarsforlig (til og med 2023) modtage 130 ekstra soldater til en ny eskadron ved Opklaringsbataljonen. Foto: Jacob Jepsen

Forsvarsminister: Der kan også blive tale om renovering på kasernen

Danmarks usleste indkvarteringsforhold for professionelle soldater, kaldte garnisonskommandant Nicolai Abildgaard forleden de værelser, som de fastansatte soldater på Almegårds Kaserne har mulighed for at leje.

FORSVAR

Danmarks usleste indkvarteringsforhold for professionelle soldater, kaldte garnisonskommandant Nicolai Abildgaard forleden de værelser, som de fastansatte soldater på Almegårds Kaserne har mulighed for at leje.

Nu bekræfter forsvarsminister Trine Bramsen (S), at “mulige behov for tilpasninger af den eksisterende bygningsmasse” indgår i afdækningen af forsvarets behov for indkvarteringsfaciliteter. Afdækningen af behovene er dog ikke slut, og ministeren kan ikke sige noget om behovet og en eventuel plan for renovering på Bornholm.

Det sker i et svar til det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V), der endnu en gang har spurgt til forsvarets planer for indkvarteringsforhold, når kasernen i løbet af dette forsvarsforlig (til og med 2023) skal modtage 130 ekstra soldater til en ny eskadron ved Opklaringsbataljonen.

Peter Juel-Jensen fornemmer, at der er en forståelse for det ekstra behov for indkvartering på Almegårds Kaserne. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Vigtigt for rekruttering

Peter Juel-Jensen har tidligere spurgt til, om der var planer om et nybyggeri til indkvartering. Her var svaret også, at man er ved at afdække behovet, men at der ikke umiddelbart var byggeplaner på kasernen.

Nicolai Abildgaard sagde forleden, at den rigtige løsning vil være et nyt, moderne byggeri, men at der også arbejdes med en anden model, som han kaldte en lappeløsning, nemlig at nogle af kasernens barakbygninger bygges om til indkvartering.

Peter Juel-Jensen mener, at det er det vigtigt, at der sker noget på området for at kunne rekruttere og fastholde soldater på kasernen:

– Jeg er positiv over forsvarsministerens besvarelse på mine spørgsmål, og jeg synes at kunne fornemme, at man er klar over, at der er behov for ekstra indkvarteringsmuligheder på Bornholm. Man kunne godt have løftet sløret noget mere og sagt, at den dato går man i gang, og man bygger til så og så mange soldater. Jeg tror, at det er vigtigt, når man som ung konstabel vil søge til Bornholm, at man kan se, hvor man skal bo. Forholdene skal være i orden. Det kan godt være, at det ikke er forsvarets opgave at stille relativt billig indkvartering til rådighed, men jeg tror, at det er på den måde, man får de bedste folk, og at det også er den måde, man fastholder folk på, siger Peter Juel-Jensen.

Lokal arbejdskraft

Venstremanden havde også spurgt til planerne for bygning af garager og mandskabsfaciliteter på Bornholm. Bornholms Tidende har tidligere skrevet om planerne for dette større byggeri, og ministeren bekræfter, at projektet er godkendt i kraft af to aktstykker.

Det drejer sig om om bygning af to standardgarager samt en standardgarage, der sammenbygges med en materiel-, bade- og omklædningsfacilitet.

Men altså ikke nogen indkvartering i denne forbindelse.

Peter Juel-Jensen glæder sig over, at dette byggeri er på vej, og han henstiller til, at byggeriet bliver planlagt i et tæt samarbejde med Almegårds Kaserne.

– Både for at få mest ud af pengene og for at sikre, at det bliver lokal arbejdskraft, så man ikke bare laver en totalentreprise med et stort firma på Sjælland, siger han.

Peter Juel-Jensen havde også spurgt til, om der er “planer/overvejelser om at ændre på den i forliget aftalte opbygningstakt af enheder på Bornholm?”.

Det spørgsmål har forsvarsministeren endnu ikke svaret på.