Rasmus Prehn. Pressefoto

Bornholms landmænd til den nye minister: ‘Der skal styr på tingene’

LANDBRUG

Med oprettelsen af et nyt ministerium og Rasmus Prehn som minister bliver landbrug, fødevarer og fiskeri nu samlet under samme tag, mens miljø bliver et selvstændigt ministerium.

Det glæder de bornholmske repræsentanter for de tre erhverv.

Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug og Fødevarer, leverer mere end 30.000 svin årligt til Danish Crown. Han glæder sig i første omgang over, at Mogens Jensen valgte at trække sig.

– Når man bryder landets love, er det lige meget, om man er øverst eller nederst i hierarkiet. Så er man nødt til at gå, siger Lars-Ole Hjorth-Larsen, der beskriver håndteringen af minksagen som katastrofal.

Et skandaleramt ministerium

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug og Fødevarer og bosat i Ibsker, har helt specifikke forventninger til den nye minister for landbrug, fødevarer og fiskeri.

– Han skal sørge for, at der kommer styr på tingene i Fødevareministeriet og i Fødevarestyrelsen. Ministeriet blev for stort, da det blev lagt sammen med miljøministeriet. Det bliver godt, at de nu får hver sin minister og hver sit departement, siger han.

Ifølge Thor Gunnar Kofoed har Fødevarestyrelsen, der fører tilsyn med producenterne, i årevis kæmpet med at følge med.

– De har kun haft skandaler de seneste fire-fem år. Deres it-systemer bryder sammen, hver gang der er en deadline. Så må erhvervet sidde og vente. De skal have en minister, der går systematisk til værks, og som sørger for at bringe styrelsen op til 2020-standard, siger Thor Gunnar Kofoed.

Lyt til erhvervet

Thomas Thomsen fra Bornholms og Christiansøs Fiskerforening er først og fremmest træt.

– Vi er lede og kede af det her svingdørsministerium. Vi er nu oppe på 11 ministre på 10 år. De når aldrig at sætte sig ind i sagerne, siger han.

Thomas Thomsen står i spidsen for et erhverv, der dels reduceres af kvoter, der bliver mindre og mindre, dels presses af en konstant strøm af nye krav og regler.

– Vi omstiller os hele tiden, men får aldrig nogen kredit. Samtidig kan styrelsens egne systemer ikke følge med, siger Thomas Thomsen og nævner logbogs-dokumentation som eksempel.

– Alle fartøjer over 12 meter skal føre logbog, når de fisker, og det foregår per satellit. Vi har spurgt, om vi ikke kan sende data fra satellitovervågningen til styrelsen via internettet, fordi det ville være meget billigere. Men det kan ikke lade sig gøre. De har haft masser af tid til at få det på plads, men der er ikke sket noget. Det er sørgerligt.

Han har ikke den store tiltro til, at Rasmus Prehn får den fornødne tid til at gøre samarbejdet med myndighederne mere smidigt.

– Men vi ønsker ham selvfølgelig velkommen og håber, at der fremover lyttes mere til erhvervet, før man haster noget igennem, siger Thomas Thomsen.