Anders Marcussen blev i sommer ny kompagnichef i Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø. Foto: Hanne Hueg

Nyt tiltag har øget interessen: ‘De bedste ambassadører er de aktive medlemmer’

FORSVAR

Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø har det faktisk ret godt i øjeblikket, men også her deler kompagnichef Anders Marcussen sin chefs bekymring for Det Bornholmske Hjemmeværns (DBH) fremtid.

– Får vi ikke vendt udviklingen, er der ikke noget selvstændigt bornholmsk hjemmeværn om otte-ti år, sagde oberstløjtnant Nicolai Abildgaard forleden til Bornholms Tidende.

– Jeg har været medlem af hjemmeværnet siden 2003. Jeg kommer fra København, og selv der har man en nedgang i antallet af ansøgere. Vi har svært ved at finde ud af, hvad der skal til for at få gøre folk interesserede, for vi, der er i hjemmeværnet, synes jo, at vi gør en forskel – både ved at være klar til at forsvare Danmark, men også til alle de blødere opgaver med assistance til politiet og Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder, som er en stor del af opgaven, siger Anders Marcussen.

De bedste ambassadører

Er det rigtigt, at hvervningen fungerer bedst, når det er de frivillige, der står for det?

– Ja, man kan smide nok så mange artikler og videoer ud, men de bedste ambassadører er de aktive medlemmer, der går ud og snakker med potentielle nye medlemmer om, hvordan det er at være i hjemmeværnet. Vi har den største hvervesucces, når vi går ud og hverver direkte blandt venner, arbejdskolleger med videre.

Anders Marcussen giver Nicolai Abildgaard ret i, at det kan være en god idé at skabe nogle “skarpere”, mere militære enheder, hvor kravene for at være med er større.

– Vi har oprettet en infanterideling, som mange yngre synes er interessant. Det er en enhed, der primært kører på de militære discipliner. Vi har en fornuftig tilgang til denne deling, men også til bevogtningsdelingen.

Ældre er også vigtige

– Men vi skal ikke negligere de lidt ældre, som også er en ressource, vi har behov for. Vi har nogle logistikmæssige og signalmæssige ting, der skal fungere, og erfaringen er, at de 18-20-årige gider ikke sidder ved en radio, siger Anders Marcussen.

Rønne-Nexø kompagniet har med etableringen af infanterideltingen i 2018 fået gennemsnitsalderen lidt ned, og man har i en periode kunnet holde medlemstallet. Anders Marcussen giver alligevel sin chef ret i, at der skal gøres mere ved hvervningen af nye medlemmer. Han peger på, at man på Bornholm har den udfordring, at man mister medlemmer i begge ender af aldersskalaen. De ældre, der bliver for gamle, og de unge, der skal over for at læse videre.

– Vi skal i gang med en langsigtet plan for at hverve flere nye medlemmer for at kunne bibeholde det antal, vi er nu, mener chefen for Rønne-Nexø kompagniet.

 

 

66

Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø har 66 medlemmer, der er fra 18 år til midt i 70’erne.

Kompagniet opstod i 2016 med en sammenlægning af kompagni Rønne og kompagni Svaneke-Nexø.