Peter Juel-Jensen. FOto: Klaus Holsting

Analyse: Peter Juel vil vinde et kampvalg – men at vinde kræver at man tør

POLITISK ANALYSE

Den burde ligge til højrebenet. Selv et ret koldt højreben, der ikke kan ramme en carport på tre meters afstand med en fodbold.

Borgmester Winni Grosbøll (S) stopper til nytår. Hun efterlader tusindvis af stemmer, der nu kan gå alle vegne hen. Og tre dage senere annoncerer så folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V), at han stiller op til næste kommunalvalg om nu ret præcis et år.

Som medlem af Folketinget i de seneste 13 år kommer han med et langt politisk CV: Medlem af forsvarsudvalget og udenrigsudvalget, formand for udvalget for landdistrikter og øer. Ofte udenfor landets grænser, senest i USA som valgobservatør. Næste år er det 20 år siden han første gang blev valgt til en politisk forsamling. Samle stemmer kan han også: 4.640 ved sidste års valg til Folketinget.

POLITISK ANALYSE

Den burde ligge til højrebenet. Selv et ret koldt højreben, der ikke kan ramme en carport på tre meters afstand med en fodbold.

Borgmester Winni Grosbøll (S) stopper til nytår. Hun efterlader tusindvis af stemmer, der nu kan gå alle vegne hen. Og tre dage senere annoncerer så folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V), at han stiller op til næste kommunalvalg om nu ret præcis et år.

Som medlem af Folketinget i de seneste 13 år kommer han med et langt politisk CV: Medlem af forsvarsudvalget og udenrigsudvalget, formand for udvalget for landdistrikter og øer. Ofte udenfor landets grænser, senest i USA som valgobservatør. Næste år er det 20 år siden han første gang blev valgt til en politisk forsamling. Samle stemmer kan han også: 4.640 ved sidste års valg til Folketinget.

Alligevel vil han ikke være Venstres borgmesterkandidat. En meget lille dør har han ladet stå på klem, men åbningen er netop ikke større, end at Niels Plum som formand for Venstre Bornholm i mandags her i avisen næsten kunne lukke den med den ene hånd og fotografere en skoleklasse med den anden.

Paradokset er dog større endnu. For gruppeformand Søren Schow (V), partiets lige nu eneste officielle bud på en borgmesterkandidat, vil få ualmindeligt svært ved at blive borgmester. Dansk Folkeparti trak støtten til ham for ret præcis et år siden, siden da er stridighederne mellem DF og Venstre blevet helt åbenlyse i kommunalbestyrelsen, og intet tyder på, at DF skifter mening.

I den situation skal Venstre kunne tælle til 12 mandater sammen med Kristendemokraterne, Bornholmerlisten og måske Nye Borgerlige, hvis Søren Schow skal afløse Winni Grosbøll. Det kræver efter al sandsynlighed, at Venstre ved valget lægger mindst tre mandater, sikkert nærmere fire, oveni de fem, som partiet har i dag.

I Venstre tror kun Søren Schow selv, formand Niels Plum og andre medlemmer i eller meget nær Nexø, at de udsigter kan veksles til en plads for enden af bordet på Bornholm.

Selv henholder Søren Schow sig til, at det faktisk var tæt på sidste gang: Kun ét mandat skulle være flyttet fra rød til blå blok, før han i hvert fald havde været favorit på valgnatten. I et spil, som vi nu ikke fik at se, fordi situationen kun var lige ved at opstå, men ikke gjorde det.

Til den historie hører dog også, at Socialdemokratiet fik et unaturligt dårligt valg: Otte mandater for 34,2 procent af stemmerne er tæt på partiets bornholmske bundgrænse, og at S smed gik 7,8 procentpoint skyldtes kun dels, at valget fire år forinden havde været et triumftog, dels at valgkampen i 2017 blev et mareridt for Socialdemokratiet.

Med alle de konturer trukket op, hvorfor vil Søren Schow da stadig være spidskandidat – og hvorfor vil Peter Juel-Jensen ikke? (sandsynligvis, må man dog stadigvæk sige).

Svaret ligger dels i de tos personligheder. For Søren Schow er det sådan, at når han har sagt ja til igen at være borgmesterkandidat, så holder han det også. Og Søren Schow er en fighter og en stædig en af slagsen.

For godt fire år siden slap han fra, at den samlede bestyrelse i Venstre Bornholm offentligt erklærede mistillid til ham i starten af et valgår. Andre var gået, men Søren Schow blev. Med stemmerne 54-46 overlevede han også, da dramaet kulminerede på et stort medlemsmøde i Nylars. Han gik ikke dengang, og han gør det heller ikke nu.

Helt modsat med Peter Juel-Jensen. Det bornholmske folketingsmedlem er dybest set konfliktsky, fortæller adskillige, der har kendt ham længe. En del har han arvet, men ikke det fighter-gen, der sad i hans mor, Aakirkebys mangeårige Venstre-borgmester Birthe Juel-Jensen.

Særligt derfor tror flere centrale Venstre-folk, at der ikke kommer noget kampvalg mellem Søren Schow og Peter Juel-Jensen. Blandt de, der ikke tror på et kampvalg, møder man også det argument, at Peter Juel-Jensen ikke er tilbøjelig til at opgive et meget sikkert mandat i Folketinget til fordel for et borgmesterkandidatur.

Og på den anden side: Peter Juel-Jensen har for længe siden indset, at han ikke kommer højere på Christiansborg, end han allerede er, fortæller flere desuden. Han bliver ikke minister, og han ved det.

Hvordan kan der da komme endnu en krone på karrieren: Mest oplagt ved at blive borgmester hjemme på Bornholm.

Som de fleste bornholmere betragter de fleste bornholmske Venstre-folk Peter Juel-Jensens comeback til bornholmsk lokalpolitik som drevet af et ønske om lige netop det.

Hvorfor da ikke bare melde det åbent ud? spørger så mange. Også i Venstre Bornholm, hvor man flere steder er irriteret over, at Peter Juel-Jensen lige nu tager skridtet halvt, men ikke helt.

Kun i Nexø og omegn tror Venstre-folk på, at Søren Schow vil vinde, hvis det kommer til et kampvalg. I andre Venstre-kredse regner man med, at Søren Schow i den situation kun vil få hovedparten af stemmerne fra medlemmerne i netop Nexø og omegn.

Omkring tre fjerdedele af Venstre-folkene på østlandet vil stemme på Søren Schow, vurderer flere – og egentlig mest fordi folk vil føle sig forpligtet til at støtte ham, når man nu var parat til at stille ham op som borgmesterkandidat.

Lige så sikkert vil Peter Juel-Jensen høste en sikkert endnu større broderpart af stemmerne fra medlemmerne i Aakirkeby og omegn. Her bor der mange ældre Venstre-medlemmer, der kendte og støttede hans mor i mange år. De er ikke i partiets bestyrelse, men de møder op, når det gælder.

På nordlandet er det ikke let at sige, hvem der egentlig tegner Venstre. Mest oplagt medlem af kommunalbestyrelsen Carsten Scheibye, der ved et kampvalg sandsynligvis vil holde sig neutral. Blandt medlemmerne i Hasle vil Peter Juel-Jensen være favorit.

Mest forskelligt vurderer Venstre-folk situationen blandt Venstres medlemmer i Rønne. Der er dem, der tror på, at Peter Juel-Jensen også vil få flest stemmer her. Andre tvivler mere, fordi Søren Schow har høstet point i Rønne Venstre ved at stå bag Rønne Vand og Varme i selskabets varmestrid med Beof. Andre igen mener modsat, at selv en nok så stor enkeltsag stadig kun er en enkeltsag, og at den slags ikke kan afgøre et kampvalg om et borgmesterkandidatur.

Hvorfor går Peter Juel-Jensen vejen halvt og ikke helt? Fordi han håber, at en helt bestemt situation vil opstå efter valget om et år: En situation, hvor der er borgerligt flertal – men ikke et flertal bag Søren Schow som borgmester.

Skulle det blive situationen, har både Søren Schow og formand Niels Plum i den seneste uge understreget, at de som Venstres forhandlere hellere giver afkald på borgmesterposten, end de lader andre partier afgøre, hvem Venstre stiller med.

Men ikke alle tror, at den melding i praksis vil holde. Skulle det komme dertil, bør og vil Venstre også sadle om og gå med Peter Juel-Jensen, hvis der er et flertal bag ham, mener snart sagt alle i partiet. Plum skifter 95 procent sikkert hest, han kan bare ikke melde det ud endnu, siger en erfaren Venstre-iagttager.

For at Venstre da vil sadle om taler også, at Venstre har prøvet det modsatte før: At blive siddende så højt på en hest, at andre i stedet vandt løbet.

Det skete ved valget for 14 år siden. Venstres tidligere medlem Jacob Kjøller repræsenterede nu Konservative, der sad med de afgørende mandater. Den position forvalte Kjøller ved at tilbyde Venstre borgmesterposten – bare ikke til spidskandidat og tidligere amtsborgmester Knud Andersen, der havde haft lange stridigheder med Jacob Kjøllers far, Harald, i amtsrådets og de gamle byråds tid.

Da Knud Andersen afslog, gjorde Jacob Kjøller i stedet Bjarne Kristiansen (BL) til borgmester.

At Venstre har lært lektien fra dengang er ifølge flere iagttagere det, som Peter Juel-Jensen spiller på nu. På den måde kan han få begge dele: Han kan undgå det kampvalg, der er imod hans natur. Han kan undgå presset for at vælge mellem en borgmesterdrøm og et folketingsmandat, før han ser, om han kan få borgmesterstangen hjem fra bageriet – og han kan endelig…nå ja, blive borgmester.

Lige nu går snakken på kryds og tværs blandt de mest indflydelsesrige i Venstre på Bornholm. Det er en ret sluttet kreds på ikke over 10, nogle ville nærmere sige cirka fem personer.

Nogle er for et Peter Juel-Jensen-kandidatur. Andre vil holde fast ved Søren Schow. Telefonerne er travle, positioner bliver afstemt. Lige nu er der stilhed, men særligt længe holder den næppe.

Kun i Nexø og omegn tror Venstre-folk på, at Søren Schow vil vinde, hvis det kommer til et kampvalg. I andre Venstre-kredse regner man med, at Søren Schow i den situation kun vil få hovedparten af stemmerne fra medlemmerne i netop Nexø og omegn