Søren Schow og Carsten Scheibye. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Venstres gruppe byder Peter Juel velkommen – og holder sig neutral omkring hans rolle

Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen hilser det meget velkomment, at folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) nu også vil stille op til det kommende kommunalvalg. Men om han desuden skal søge at blive spidskandidat i stedet for gruppeformand Søren Schow, vil hverken Carsten Scheibye, Brian Kofoed eller Else Merete Knoop udtrykke nogen offentlig holdning til.

Hvis nogen skal opfordre Peter Juel-Jensen til også at gå efter rollen som Venstres næste borgmesterkandidat, er det en opgave for bestyrelsen i Venstre Bornholm, siger de samstemmende. Og hvis de eventuelle sonderinger skulle munde ud i, at Peter Juel-Jensen stiller sig til rådighed som partiets nummer 1, bliver det Venstre Bornholms medlemmer, der skal afgøre, om han faktisk bliver det.

Samtidig står det klart, at Venstres bagland efter al sandsynlighed kun har kort tid til at afgøre, om Peter Juel-Jensen skal opfordres til at gå hele vejen og søge rollen som borgmesterkandidat. Partiets opstillingsmøde om netop topposten skulle have fundet sted sidst i oktober, men vil nu sandsynligvis blive afviklet sidst i denne måned – med mindre coronaepidemien igen gør det umuligt, som det også skete i oktober.

Venstres vedtægter rummer samtidig en bagkant for, hvornår alle partiets lokale partiforeninger på landsplan skal have fundet deres borgmesterkandidat, men det er muligt, at den helt usædvanlige situation med corona vil betyde, at Venstre i år vil dispensere. Et virtuelt opstillingsmøde på eksempelvis Skype er måske ikke umuligt, men vil også være svært, fordi et opstillingsmøde altid kan indebære, at de fremmødte også skal stemme.

Velkommen til Peter Juel-Jensen

Carsten Scheibye, Brian Kofoed og Else Merete Knoop udgør tre ud af fem i Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen. Den fjerde er gruppeformand Søren Schow selv, og den femte og sidste er Maike Fiil, som det ikke har været muligt at få en kommentar fra.

Lige så enige er Carsten Scheibye, Brian Kofoed og Else Merete Knoop om at byde det meget velkomment, at Peter Juel-Jensen nu også gerne vil ind i bornholmsk kommunalpolitik ud over at sidde i Folketinget.

– Det er da rigtig godt. Jeg synes altid, at det er godt, når Venstre har en stærk liste, og Peter kan kun styrke vores liste yderligere, siger Carsten Scheibye.

– Jeg tænker, at det er super fint. Peter Juel-Jensen har meget at bidrage med, både til Bornholm og til Venstre på Bornholm, siger Brian Kofoed.

– Alle gode kandidater er altid velkomne, siger Else Merete Knoop.

En sag for medlemmerne

Lige så enige er de tre Venstre-folk om, at de ikke vil spille nogen rolle i, om Peter Juel-Jensen ud over bare at stille op også skal udfordre Søren Schow om rollen som partiets borgmesterkandidat.

– Den spekulation kan jeg ikke gå ind i. Peter siger meget loyalt, at han går ind for Søren som en god gruppeformand og spidskandidat. Og så må vi se, om andre melder sig som emne som spidskandidat om måske 14 dage. Hvis flere melder sig, må medlemmerne afgøre det, siger Carsten Scheibye.

– Det er ikke min opgave at sige noget om. Den opgave har bestyrelsen for Venstre Bornholm, og jeg sidder ikke i bestyrelsen mere. Jeg tænker ikke, at det er mig, der skal mene noget om det, siger Else Merete Knoop.

– Jeg vil ikke opfordre Peter, for jeg synes, at det er andre, der skal gøre det. Men når der er opstillingsmøde, møder jeg op, og så vil jeg stemme på den, som jeg gerne vil have.

Hvem vil du stemme på, hvis både Søren Schow og Peter Juel-Jensen gerne vil være spidskandidat?

– Det er meget svært, for jeg kender dem begge og holder meget af dem begge. Jeg synes, at begge er ganske glimrende. Men det må jeg tage stilling til, hvis det bliver aktuelt, siger Else Merete Knoop.

Også Brian Kofoed  henviser til, at en eventuel opgave med at tale med Peter Juel-Jensen om en rolle som borgmesterkandidat ligger hos bestyrelsen for Venstre Bornholm – og at Venstres medlemmer herefter vil have opgaven med at afgøre sagen, hvis det kommer til et kampvalg.

– Det er heldigvis ikke min opgave. Det er Peter selv, der skal afgøre, om han har lyst til at være spidskandidat. Og har han det, er det medlemmernes opgave at afgøre, om han bliver det, siger han.

Giver det mening, at Peter Juel-Jensen stiller op til kommunalvalget uden at gøre det som spidskandidat?

– Ja, det kan det godt gøre. Jeg kender ikke Peters grunde til gerne at ville stille op. Det kan være, at han gerne vil hjem. Det kan være, at han gerne vil gøre en forskel helt lokalt, og det kan være, at han gerne vil gøre en forskel i Venstre-gruppen. Peter har helt klart nogle kompetencer, og vil han gerne bruge dem lokalt, synes jeg absolut, at han skal gøre det.

Kunne du godt tænke dig, at Peter Juel-Jensen stiller sig til rådighed som spidskandidat?

– Jeg kunne godt tænke mig, at flere stiller op, for så får medlemmerne flere at vælge imellem. Og jo bredere et felt vi har, desto stærkere bør vi stå ved valget, siger Brian Kofoed.

Heller ikke Carsten Scheibye vil udtrykke nogen holdning til, om han gerne ser Peter Juel-Jensen som Venstres spidskandidat.

– Vi har det gode princip i Venstre, at medlemmerne udpeger spidskandidaten. Sådan har vi altid gjort, og det synes jeg er et rigtig godt princip, siger han.

Men du vælger jo heller ikke nogen ved at sige, om du gerne ser Peter Juel-Jensen melde sig som spidskandidat?

– Det har du ret i, men jeg ville synes, at det ville være en utidig indblanding, og jeg har loyalt altid støttet den spidskandidat og gruppeformand, som medlemmerne har valgt. Ellers ville det heller ikke give nogen mening at sige, at medlemmerne vælger spidskandidaten, siger Carsten Scheibye.