Foto: Berit Hvassum

Forsvaret er i gang med at afdække behovet: Ingen planer om nye boliger på kasernen

– Så er det i hvert fald i frisk erindring i Forsvarsministeriet, at der mangler boliger på Almegårds Kaserne.

Det siger det bornholmske folketingsmedlem og medlem af forsvarsudvalget Peter Juel-Jensen (V) om det svar, forsvarsminister Trine Bramsen (S) har givet på et spørgsmål, Peter Juel-Jensen har stillet om, hvornår der bliver bygget ekstra indkvarteringsfaciliteter på Almegårds Kaserne til de cirka 130 soldater, som Opklaringsbataljonen tilføres i form af en ekstra eskadron.

Forsvarsministerens svar (som kan ses i sin helhed andetsteds på siden) går kort sagt ud på, at ministeren er rede til at se på sagen, og at Forsvarskommandoen er i gang med at afdække behovet for indkvarteringsfaciliteter, men at der ikke er aktuelle planer for byggeri af ekstra indkvarteringsfaciliteter på Almegårds Kaserne.

Der er behov

– Når jeg taler med folk ude på kasernen, kan jeg lytte mig til, at der er et behov for boliger. Grunden til, at jeg stillede spørgsmålet nu, var, at vi snart får en ny forsvarschef, så jeg skulle sikre mig, at den viden er relativt frisk, siger Peter Juel-Jensen.

Den nuværende forsvarschef Bjørn Bisserup afløses den 1. december af Flemming Lentfer.

– Hvis man skal have besat alle de stillinger, som er konstabler på kontrakt, så man gå ud fra, at en del af dem vil pendle. De skal have et sted at være mandag-fredag, inden de forhåbentlig vælger at bosætte sig på Bornholm. Men hvis man ikke har den mulighed, kommer de slet ikke. Vi skal også sikre os, at indkvarteringsfaciliteterne har niveau, og med mit kendskab til Almegårds Kaserne, så er den ved at være lidt slidt. Hvis Bornholm fortsat skal have nogle af de mest attraktive arbejdspladser i forsvaret, skal man naturligvis også kunne tilbyde rimelig indkvartering, siger Peter Juel-Jensen.

Det giver sig selv

Er du tilfreds med, at der i ministerens svar står, at der ikke er planlagt noget byggeri af ekstra indkvartering på kasernen?

– Der er ingen tvivl om, at når man i dag har så godt som alt udlejet på Almegårds Kaserne, og man skal finde plads til ekstra 130 mand, så må regnestykket give sig selv, siger Peter Juel-Jensen.

Så du mener, at man bliver nødt til at etablere indkvarteringsmuligheder til de nye soldater?

– Man bliver nødt til at have en eller anden plan for yderligere indkvartering af dem, der skal forrette tjeneste på kasernen.

En misforståelse

Peter Juel-Jensen har med ministerens svar fået opklaret, at det var en misforståelse, at forsvaret skulle være gået i gang med at bygge ekstra indkvartering til soldater i Haderslev og Oksbøl.

– Det er man så ikke. Det vil sige, at nu er vi flere i samme båd. Så den udfordring med boliger til soldaterne kommer til at fylde i forsvarsforligskredsen. Det er der ingen tvivl om, siger Peter Juel-Jensen.

– Når vi har landet et forsvarsforlig, der betyder op til 130 ekstra stillinger på Bornholm, så skal de 130 også have et ordentligt botilbud. For ellers får vi aldrig de stillinger besat, og de stillinger har betydning for den kommunale økonomi og Bornholms erhvervsliv, slutter Peter Juel-Jensen.

 

Spørgsmål og svar

“Medlem af Folketinget Peter Juel-Jensen (V) har den 1. oktober 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 184, som hermed besvares”:

Spørgsmål nr. 184:

“I Aftale om Forsvaret 2018-2023 hedder det, at der skal opstilles en ekstra eskadron til Opklaringsbataljonen på Bornholm, ca. 130 mand. I Haderslev og Oksbøl har man påbegyndt byggeri af ekstra indkvartering, som en konsekvens af forsvarsforliget, da man også her, tilføres ekstra årsværk. Hvornår påbegyndes tilsvarende byggeri på Bornholm, og til hvor mange soldater?”

Svar:

“Jeg ved, at Forsvarskommandoen har igangsat en afdækning af Forsvarets behov for indkvarteringsfaciliteter. Og det er min opfattelse, at Forsvaret skal have de nødvendige rammer til at løse deres opgaver. Er der ikke nok indkvarteringskapacitet, er jeg derfor helt rede til at se på, hvordan det kan tilvejebringes inden for den samlede økonomi, der nu engang er afsat i forsvarsforliget.

Indkvarteringsfaciliteterne skal understøtte Forsvarets opgaveløsning, for eksempel i forbindelse med uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Hvis der er ledig kapacitet, kan den udlejes, herunder til fast tjenstgørende personel ved de pågældende kaserner.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har oplyst, at der ikke er planer om byggeri af ekstra indkvarteringsfaciliteter på Almegårds Kaserne. Dette skyldes, at styrkelsen ved opstilling af en ekstra eskadron sker i form af fastansatte soldater, der ikke tilbydes indkvartering som en del af deres ansættelse.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har endvidere oplyst, at der pågår en renovering af de eksisterende indkvarteringsfaciliteter på Haderslev Kaserne.

For så vidt angår Oksbøl Kaserne, oplyser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at der ikke er påbegyndt byggeri af ekstra indkvarteringsfaciliteter. Det igangværende byggeri på Oksbøl Kaserne vedrører nye garage- og mandskabsfaciliteter.

Der er således ikke, på nuværende tidspunkt, aktuelle planer om byggeri af ekstra indkvarteringsfaciliteter på Haderslev Kaserne, Oksbøl Kaserne eller Almegårds Kaserne”.

Med venlig hilsen Trine Bramsen