Leif Olsen satte lørdag gang i det bornholmske affaldsforsøg. Foto: Berit Hvassum

Nu skal der findes løsninger for fremtiden: Projekt affald er i gang

– Hvor jeg glæder mig til at se, hvordan det her går…

Det var Leif Olsens afskedsreplik leveret med et smil til Bofas leder af Projekt Wasteman, David Christensen, lørdag middag på Holkavej i Gudhjem. Her havde formanden for teknik- og miljøudvalget netop indviet projektets gudhjemdel.

Leif Olsen havde klippet snoren over til den skraldemobil, som bliver omdrejningspunktet for projektet i Gudhjem i de kommende 10 uger. Der var vel at mærke tale om en genbrugssnor, som skulle bruges igen søndag ved indvielsen af den del af projektet, som finder sted i Pedersker.

Hullerne er små

Skraldemobilen, som i første omgang er placeret på Holkavej, har 11 huller til forskellige typer affald. Flere bemærkede, at det kun er små huller.

– Man skal tænke sig om. Det skal ikke være for bekvemt, så man bare maser det hele i. Der ligger nogle overvejelser bag blandt andet hulstørrelser. Større huller ville invitere til, at alt muligt kunne blive puttet i, for eksempel ting, der skal køres til genbrugspladsen, sagde David Christensen.

Deltagerne får udleveret en chip, som er nødvendig for at kunne komme affald i skraldemobilen.

Forsøgsordning

Projekt Wasteman er en 10 ugers forsøgsordning i visionen om et affaldsfrit Bornholm i 2032, og skraldemobilen er designet i håb om at løse nogle af de udfordringer, Fugato oplever, når der skal hentes affald i Gudhjem.

Formanden for Gudhjem By- og Museumsforening, Hans Jørgen Jensen, glædede sig over, at Gudhjem var blevet valgt som et af forsøgsstederne:

– Men det er ærgerligt, at man ikke vælger det tidspunkt, hvor vi virkelig kunne se effekten, nemlig her i sommer, hvor hverken skraldebiler eller ambulancer har kunnet komme rundt i byen. Jeg forstår ikke helt, hvorfor man ikke laver en sommerordning hernede, men det er nok et spørgsmål om ressourcer.

Formand er selv med

Hans Jørgen Jensens husstand er blandt dem, der er med i projektet:

– Det er jo noget vi skal, noget vi skal have lært. Vi er vant til, at affaldet bliver hentet hjemme hos os. Nu skal affaldet sorteres meget mere, og hvis vi stadig forventer at få det hentet derhjemme i måske 10 forskellige beholdere, bliver det godt nok dyrt. Så jeg ser det som et forsøg på at finde en måde, hvor det ikke nødvendigvis bliver dyrere samtidig med, at vi får en ressource ud af det. Så må vi bidrage og få det til at fungere bedst muligt. Men vi skal også tage hensyn til de mennesker, især ældre, der har brug for hjælp til, at vi får det til at hænge sammen, sagde Hans Jørgen Jensen.

 

Kirsten Sode. Foto: Berit Hvassum

Deltager i projekt: Jeg vil gerne se, hvad der sker med affaldet

– Jeg har tilmeldt mig, fordi jeg altid er interesseret i fremtiden. Den ser jo ikke så godt ud, så vi må gøre vores bedste for, at det bliver bedre, sagde Kirsten Sode, en af de 25 deltagere i Projekt Wasteman i Gudhjem.

Kirsten Sode synes umiddelbart, at projektet lyder spændende, og hun regner med at komme og aflevere affald en gang om ugen i skraldemobilen, måske kun hver fjortende dag.

Sorterer du meget i forvejen?

– Ja.

I lige så mange fraktioner som her?

– I flere. Jeg har også boet i Sverige, hvor der blev sorteret i 21 forskellige fraktioner.

– Men jeg er også interesseret i at se, hvad man gør med det forskellige affald. Jeg håber, der bliver arrangeret udflugter, så man kan se det. For en ting er at samle det, noget andet at behandle det. Man vil jo gerne undgå at brænde det.

Er du lidt skeptisk?

– Nej, jeg er undersøgende. Der er mange ting, der skal være i orden, før jeg er tilfreds. Jeg vil gerne være medskaber på projektet, siger Kirsten Sode.

 

 

25

De 25 husstande i Gudhjem, som er tilmeldt affaldsprojektet, er delt i to hold. Det ene hold er husstande i området på og i nærheden af Holkavej, det andet hold er husstande i nærheden af havnen.

I de første fem uger vil skraldemobilen have forskellige placeringer omkring Holkavej, hvorefter der følger en periode på fem uger ved havnen.

Skraldemobilen bliver tømt en gang om ugen.

Deltagerne i projektet vil i de uger, hvor de er med i projektet, ikke få hentet husholdningsaffald ved deres husstand.

 

Pedersker

Søndag åbner projektets del i Pedersker, hvor 31 husstande er tilmeldt.