Partiet Venstres folketingsmedlem på Bornholm, Peter Juel-Jensen, vil have justitsminister Nick Hækkerup til at svare på seks spørgsmål om de bøder, to borgere fik for blandt andet at køre i bil i Ringebakke Bruddet.

Justitsministeren skal svare på spørgsmål om vandrefalke-bøder

Historien om, hvordan to borgere fik bøder på tilsammen 18.000 kroner for blandt andet at forstyrre ynglende vandrefalke i Vang Granitbrud, har nu nået Christiansborg.

Og nu skal justitsminister Nick Hækkerup svare på en række spørgsmål om sagen.

Det er partiet Venstres bornholmske medlem, Peter Juel-Jensen, som på grundlag af Bornholms Tidendes dækning af sagen, har bedt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at stille Justitsminister Nick Hækkerup (A) i alt seks spørgsmål om sagen.

Er der sammenhæng?

Peter Juel-Jensen vil blandt andet gerne vide, hvordan politiet er nået frem til den samlede bødesum på 18.000 kroner, og om Justitsministeren mener, at der er en sammenhæng mellem de forseelser, de to borgere har gjort sig skyldige i, og bødens størrelse.

Juel-Jensen vil også gerne have Justitsministeren til at svare på, hvor stor bøden ville være blevet, hvis der rent faktisk havde havde været ynglende vandrefalke i Vang Granitbrud, som de to borgere kunne have forstyrret.

En del af Bornholms Tidendes dækning af sagen afslørede nemlig, at der ikke har været ynglende vandrefalke i Vang Granitbrud siden 2016.

Er skiltningen tydelig nok?

De skilte, der udløste en del af bødene til de to borgere – bøder som politiet siden har besluttet at reducere med mere end 70 procent – blev udstedt fordi de to borgere bevægede sig om bag nogle skilte, som Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm havde sat op efter aftale med Bornholms Regionskommune, som ejer området ved Ringebakke Bruddet og Vang Granitbrud.

Alligevel vil Peter Juel-Jensen gerne have Justitsministeren til at forklare, hvordan man forhindrer en lignende sag i fremtiden.

Er vores regler på området gode nok?

– Kan ministeren forklare, hvorfor skiltningen på området ikke er tydelig nok? Er vores regler på området gode nok?, spørger Peter Juel-Jensen.

Måske overflødigt

Hvad det juridiske grundlag for bøderne vil Peter Juel-Jensen også have justitsminister Nick Hækkerup til at redegøre for.

Det gør han i lyset af, at juraprofessor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet til Bornholms Tidende har udtalt, at han ikke mener, at ornitologernes skilte er tilstrækkelige som juridisk grundlag for bøder i den aktuelle størrelsesorden. En opfattelse, der deles af jurister i Miljøstyrelsen, og som Bornholms Politi efter fornyet gennemgang af sagen tilsyneladende også deler.

Derfor er tiden måske allerede løbet fra det sidste af Peter Juel-Jensens seks spørgsmål til Justitsministeren: “Hvorvidt det er muligt at sagen kan gå om, og om ministeren vil tage initiativ hertil”.  I lørdagens udgave af Bornholms Tidende oplyste chefanklager ved Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund, nemlig, at de to borgeres bøder er blevet reduceret.

Hun ønsker ikke at oplyse det nøjagtige beløb, men på basis af en analyse, som Bornholms Tidendes har foretaget, drejer det sig sandsynligvis om en samlet nedsættelse på 13.000 kroner.

Det betyder, at der nu kun skal betales bøder på tilsammen 5.000 kroner. Bøder som de to borgere har fået for erkendte overtrædelser af Naturbeskyttelsesloven og Færdselsloven.