Rævehøjen. Foto: Allan Rieck

Kommunen sælger tre byggegrunde

I efteråret lempede regionskommunen byggekravene til en række grunde, som blev udstykket i 2008, men viste sig svære at sælge. Lempelsen skete efter en dialog med både ejendomsmæglere og byudviklere, og noget kunne tyde på, at den har haft den ønskede virkning. I hvert fald har kommunen modtaget købstilbud på tre af grundene, der ligger på Rævehøjen på ydersiden af Nordre Ringvej i Rønne.

Budene gælder Rævehøjen 1, 10 og 15. Byggegrundene er solgt administrativt til overtagelse 1. maj, 1. juli og 1. juni. Grundene er købt for mellem 300.000 og 405.000 kroner. Salget giver kommunen et nettoprovenu på 976.940 kroner.

Der er i alt byggemodnet 14 byggegrunde i området.