Tommy Bøgh Thomsen: Fonden har stor betydning for det bornholmske samfund. Foto: Jens-Erik Larsen

Sparekassefondens formand: Udvikling af lokalsamfundet har fået høj prioritet

Dagens navn: Siden juni sidste år Tommy Bøgh Thomsen han været direktør i Sparekassen Bornholms Fond, som blev etableret, da Sparekassen SDS og Sparekassen Bornholm fusionerede for 30 år siden.

Hvordan ser du Sparekasse Bornholms Fonds opgave i lokalsamfundet?

– Fonden har stor betydning for det bornholmske samfund med uddeling af mange millioner til store som små projekter og aktiviteter af almennyttig karakter. Den væsentligste opgave er at understøtte de lokale fritids-, kunst- og kulturaktiviteter, men i stigende grad har udvikling af lokalsamfundet også fået høj prioritet.

Hvad er din opgave som direktør?

– Når man er fondens eneste ansatte, bliver opgaverne helt naturligt meget afvekslende. Det er lige fra frankering af breve til at passe porteføljen af investeringer i samarbejde med banken og fondens formand. Hertil kommer at følge lovgivning og andre forhold, som påvirker fonden og vore aktiviteter, og som jeg selvfølgelig har ansvaret for, at vi lever op til. Men det sjoveste er de mange interessante dialoger med potentielle ansøgere om deres gode ideer og spændende projekter.

– Vi er derudover en erhvervsdrivende fond, idet vi ejer og driver Stenbrudsgården i Nexø, som huser CRT, og den gamle Tekniske Skole i Allinge, hvor Foreningen Folkemødet har hjemme. Samtidig har fonden et datterselskab, Sparbo Finans, hvor jeg også varetager direktøropgaverne. Det er et finansieringsselskab for bornholmske virksomheder. Sparekassen Bornholm havde meget visionært tænkt Sparbo Finans til særlige finansieringsopgaver på Bornholm. Derfor blev det en del af fusionsaftalen og en mulighed mere for fonden til at understøtte det bornholmske samfund og erhvervsliv.

Hvad lægger I vægt på, når I vælger, hvem der skal have støtte?

– Det er vedtægterne, der bestemmer hvad fonden kan støtte. Det udmønter bestyrelsen i en uddelingsstrategi, som evalueres årligt og justeres efter et skøn om behovet inden for fritids-, kunst- og kulturlivet samt udviklingsprojekter, for eksempel den grønne omstilling i lokalsamfundet. Men uanset hvor dygtig bestyrelsen er til at fange tidens behov og beslutte strategien, så vil det selvfølgelig altid være nødvendigt at prioritere blandt mange gode ansøgninger. Vi lægger derfor vægt på, at initiativerne og ideerne har til formål at støtte og glæde så mange almindelige “sparekassekunder” som muligt.

Hvad er din faglige baggrund?

– Jeg afsluttede min skolegang på Handelsskolen i Silkeborg. Siden supplerede jeg med en bachelor på Århus Universitet i finansiering og kreditvæsen. Det var afsættet til en lang karriere i bankverdenen, hvor jeg blev uddannet i Sparekassen SDS og fulgte med gennem de mange fusioner, som i dag er blevet til Nordea. I perioden 2010-12 var jeg områdedirektør på Bornholm, ligesom jeg sluttede af med at være regionsdirektør for Region Syddanmark, hvor den bornholmske erhvervsafdeling hører under.

Hvad får du tiden til at gå med udover at være fondsdirektør?

– Mine egne børn blev voksne alt for hurtigt, eller også arbejdede jeg bare for meget dengang. I dag er det derfor vigtigt for mig, at jeg tager mig tid til at være en del af mine børnebørns opvækst. Ellers har jeg gennem mange år brugt løb og cykling som adspredelse fra arbejdslivet. Det nød jeg meget, da vi første gang boede på Bornholm, hvor naturen tilbyder ideelle betingelser for dette. Samtidig hjælper det med at holde alt for synlige spor af min glæde ved mad, vin og øl lidt på afstand. I januar og februar deltog jeg i Bornholms Håndbrygger Laugs håndbryggerkursus. Det var en fantastisk god og sjov oplevelse. Jeg kalder derfor mig selv for håndbrygmester. Udstyret er også anskaffet til hjemmebryg, så der er nok en risiko for, at balancen i fritidsinteresserne rykker sig lidt fremover.

Hvad er dit yndlingssted på Bornholm – og hvorfor?

– Jeg holder meget af den bornholmske natur, den store variation og de særprægede oplevelser. Hvis jeg skal vælge et yndlingssted, så må det blive der, hvor jeg kommer oftest og nyder at følge skiftet i vejret og årstiderne, duftene, farverne og lyset. Da vi boede i Rønne var det Galløkken – i dag er det kyststien mellem havnene i Tejn og Allinge.

 

Tommy Bøgh Thomsen
57 år
Gift med Deanna, fire børn og fire børnebørn med det femte på vej i juni
Født i Hillerød, har boet i Farum og i Silkeborg. Bor i dag på Svejbjerg tæt på Ols Kirke