Blok 6 på kraftvarmeværket kan med en mindre ombygning, så den foruden træflis kan køre på brint. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Klar til brinteventyr: Beof er allerede i gang med projekter, og omblæst kedel kan bygges om

Vinden blæser Bornholms vej, mener Bornholms Energi og Forsyning, hvor afdelingschef Klaus Vesløv er meget tilfreds med regeringens udspil til en klimahandlingsplan.

Særligt intentionen om, at der senest i 2030 skal opføres en 2 gigawatt havvind, og at Bornholm skal være energiø som knudepunkt for el-forbindelsen mellem Sjælland og Polen foruden Sverige, som Bornholm i forvejen er koblet sammen med, vækker begejstring.

– Det stemmer godt overens med vores projekter. Vi har gjort alt, hvad der står i vores magt for at positionere os. Det er en utroligt stor mulighed for Bornholm, siger Klaus Vesløv.

Sammen med blandt andet Danmarks Tekniske Universitet (DTU), vindmølleproducenten Ørsted og en række andre store virksomheder er Beof i gang med at søge penge til et pilotprojekt, hvor power-to-x-teknologien kan testes på bornholmsk grund. Regionskommune har afsat en million kroner til det kommunalt ejede energiselskabs deltagelse i projektet. Også forarbejdet til et forsøg med brintbusser og elektrolyse står på for øjeblikket.

Kan bygges om til brint

Klaus Vesløv fortæller, at kraftværket på Rønne Havn med en mindre ombygning kan gøres klar til at køre på brint.

– Vi har været en lille smule fremadskuende, for kedlen på blok 6 faktisk også kan brænde brint af. Det kræver en modifikation, men det er en lille operation, og så har vi et værk, der allerede er afskrevet, men kan bruges til noget i fremtiden.

Han er heller ikke bekymret for, at den omdiskuterede ombygning af kraftværket til træflis vil blive forældet i utide, når/hvis havvindmølleparkerne sender enorme mængder strøm til Bornholm.

– Vi har en afskrivningsprofil, der hedder 2032. Vi valgte den kortest mulige afskrivningsperiode på 15 år med fuld bevidsthed i modsætning til andre værker, der afskrives over 20-25 år, siger han.

Mere strøm i fjernvarmen

Men regeringens klimahandlingsplan påvirker en energi- og forsyningskoncern som Beof på andre mange måder. Regeringen vil blandt andet sætte fart på elektrificeringen af fjernvarmesektoren og skabe et større økonomisk incitament for at bruge eldrevne varmepumper.

Der lægges også op til at afskaffe kraftvarmekravet, der har tvunget energiselskaber til både at producere el og varme. Det er også tilfældet på omdiskuterede blok 6 hos Beof i Rønne, men i en bornholmsk kontekst kan samproduktionen ikke opgives på kort sigt som andre steder af landet, idet der skal være tilstrækkelig kapacitet til at kunne produceres strøm, hvis søkablet til Sverige får en defekt.

Regeringen vil undersøge, om fossile brændsler som olie og naturgas kan forbydes i fjernvarmesektoren, ligesom det skal gøres administrativt lettere at udnytte overskudsvarme fra for eksempel industrianlæg i fjernvarmenettet.