Bornholms Energi og Forsyning køber både træflis i private, kommunale og statslige skove. Arkivfoto: Jens Erik Larsen

Beof mangler 1-2 procent: Lad os få krav om bæredygtig træflis

Regeringen foreslår i udspillet til en klimahandlingsplan, at der skal indføres et lovkrav om, at træflis til energisektoren skal være bæredygtigt.

– Vi hilser det forslag, der foreligger, rigtigt velkommen, siger Klaus Vesløv, afdelingschef i Bornholms Energi og Forsyning (Beof) om de skærpede krav til skovning og træflisproduktion.

Ifølge Klaus Vesløv er mellem 98 og 99 procent af træet certificeret som bæredygtigt i dag. Certificeringen foretages af et eksternt firma, der udfører kontroller i skovene, hvorfra træflisen kommer – både de lokale og i udlandet. Cirka halvdelen af træflisen, Beof bruger til energiproduktion, stammer fra bornholmske træer. Resten er primært fra Sverige og de baltiske lande.

Siden blok 6 blev bygget til at bruge 100 procent biomasse i normal drift, er Beofs behov for træflis steget, men det er ikke ensbetydende med, at skovarealet i kommunen skrumper, for skovene bliver løbende reetableret.

– Selv om vi siden 2017 har brugt en større andel af træet på Bornholm, er skovene i vækst. Det er noget, vi holder øje med, siger Klaus Vesløv.