Foto: Jacob Jensen

Forløber for Ørsteds havvindmøller: Bornholm kan have to brintbusser om fire år

I 2024 og 2025 kan en eller to brintbusser komme til at køre rundt på Bornholm.

Beof og Danmarks Tekniske Universitet har sammen inviteret regionskommunen og BAT til at være med i en stor EU-projektansøgning, der handler om at forsøge at gøre øer CO2-neutrale ved hjælp af brint. Hvis projektet bliver gennemført, vil starten på projektet gå allerede næste år – med det mål, at der kører en brintbus eller to på Bornholm tre år senere.

Projektet har fået navnet HUB (Hydrogen Utility Bornholm). Beof og Danmarks Tekniske Universitet er gået sammen med energiselskaber i Norge, Tyskland og Frankring om ansøgningen.

Hvis Bornholm har 1-2 brintbusser om fire år, vil det være fordi Beofs hjælpekedel i Rønne forinden er blevet bygget om til brint og har fået etableret et såkaldt elektrolyseanlæg. Det er den samme type anlæg, som energiselskabet Ørsted vil slutte til sin foreslåede havvindmøllepark ud for Bornholm.

Elektrolyseanlæg kan omdanne strøm til brint. På den måde kan forsøget med brintbusserne blive en forløber for en havvindmøllepark af den slags, som Ørsted har foreslået, og som nu er på vej til at blive forundersøgt.

Den brint, der kommer ud af elektrolyseanlægget, skal erstatte dieselolien, der i dag bliver brugt i hjælpekedlen. Det er altså en måde at gøre elproduktionen CO2-neutral på, for eksempel når søkablet til Sverige er ude af drift. Ud over at brinten skal bruges til el-produktion, vil der blive mulighed for at tanke brint fra elektrolyseanlægget til brug for transport.

Beof vil spille sig på banen til havvind

Borgmester Winni Grosbøll (S) har på Bornholms vegne tilkendegivet Bornholms interesse for at komme med i forsøget med brintbusser og elektrolyse. Det gjorde hun med et brev dateret 24. april.

“Som borgmester på Bornholm bekræfter jeg hermed vores interesse i at være vært for og understøtte EU’s flagskibs-initiativ på vores område”, slutter Winni Grosbøll sit brev.

Lige nu er der bare ét “men”: Det er ikke sikkert, at ansøgningen bliver imødekommet.

“Det bemærkes, at en H 2020-projektansøgning er i hård konkurrence med andre projekter. Det vurderes, at der er cirka 12-14 procent chance for, at konsortiets ansøgning med HUB-projektet imødekommes. Den endelige evaluering af ansøgningen foreligger senest fem måneder efter ansøgningsfristen den 29. april 2020. Der forventes svar på ansøgningen ultimo september 2020”, får kommunalbestyrelsens økonomiudvalg at vide før sit møde onsdag, hvor sagen bliver behandlet.

Tror I på det?

– Det gør vi jo. Men der er ingen tvivl om, at sådan nogle projekter her er store, og at man aldrig kan vide sig sikker. Heller ikke selvom vi her er en del af et stort, stærkt konsortium, siger Klaus Vesløv, afdelingschef i Beof.

– Det fremmer chancen væsentligt, at konsortiet er stærkt. EU kigger meget på, hvem der er ombord, og her er vi sammen med velkonsoliderede virksomheder.

– Vi kan sagtens blive afvist alligevel. Men hvis man ikke fisker, fanger man heller ikke noget. Og vi synes faktisk, at vi fisker ret kvalificeret her, siger Klaus Vesløv.

Projektet vil være gratis

Hvis projektet bliver til noget, vil det ikke koste noget for Bornholm.

“Bornholms Regionskommunes og BATs deltagelse i projektet tager udgangspunkt i, at projektgennemførelsen er udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune. Alle timer som Bornholms Regionskommune og BAT bruger på projektet vil blive dækket med 125 procent tilskud. Alle andre omkostninger vil blive dækket 100 procent”, hedder det også i sagsmaterialet til økonomiudvalget.

Samlet er budgettet for hele projektet på 97 millioner kroner (13 millioner Euro). Heraf vil Bornholms andel være på godt 5,5 millioner kroner (744.000 kroner). Bornholms udgifter, der altså vil blive dækket, hvis projektet går igennem, skal blandt gå til at lease busser, at bygge Beof-kedlen om og på anden måde forberede projektet – og at formidle det, når det er slut. Regionskommunen vil også undervejs komme til at formidle det arbejde, der sker.

Bornholm er for tiden ved at forberede en ny energistrategi. Her ligger en stor del af fokus på at stille den tunge trafik om til miljøvenligt brændstof, blandt andet busserne.

Det arbejde vil blive understøttet, hvis forsøget med brintbusserne og et elektrolyseanlæg på Beof bliver til noget. Desuden vil det kunne rykke Ørsted-projektet om en bornholmsk havvindmøllepark med elektrolysefabrik tættere på.

“HUB-projektet kan desuden ses som en forløber og stærk positionering forud for det store Offshore Energy Hubs – Bornholm som testø for Power-To-X. Det vurderes tillige at HUB projektet kan styrke Bornholms arbejde med at tiltrække et +1GW havvindsprojekt (Ørsteds forslag om Bornholm som energiø)”, får økonomiudvalget endelig at vide før mødet onsdag.

– Vi gør os klar til at svare på de spørgsmål, der kommer, hvis og når de store havvindmølleparker og elektrolysefabrikkerne kommer. Det handler om at spille os på banen og stille os klar, siger Klaus Vesløv.