Tinghuset Restsal på Store Torv. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Tiltalt mødte ikke op: Dom i alvorlig voldssag fra Rønne udskudt igen

21 personer er til stede i Tinghusets største retssal. En dommer, to domsmænd, fire forsvarsadvokater, anklageren, to politifolk, en retsbetjent, to journalister og en stribe pårørende til både offeret og de tiltalte.

Men der er kun tre tiltalte. Én er ikke mødt op.

Den udeblevnes forsvarer, Nima Namipour, gør opmærksom på, at sagen vil kunne gennemføres uden hans tilstedeværelse og samtykke, hvis anklagerens påstand, om straffens længde er under seks måneder.

– Det kan jeg sige, den ikke er, indskyder senioranklager Marina Moltke-Leth.

De fire på anklagebænken er tiltalt efter den grove voldsparagraf, 245, der kan give op til seks års fængsel.

Sjællandsk politi sat i sving

En politibetjent i retssalen fortæller forsvareren, der tilsyneladende ikke aner, hvor hans klient er, at manden ikke er set på Bornholm siden dagen efter løsladelsen.

De tiltalte er indkaldt til retsmødet af en stævningsmand, men den udeblevne har ikke nødvendigvis fået personlig besked om, at han skal møde op. Forkyndelsen er sket på den husstand, hvor tiltalte har folkeregisteradresse, men der er enighed i salen om, at det ikke er sikkert, at han opholder sig der.

Det bliver besluttet at sende henholdsvis Københavns og Nordsjælland Politi ud til adresser på Amager og i Hillerød, hvor den tiltalte kan tænkes at være. I så fald skal han anholdes og fragtes til nærmeste retsbygning, så han kan være til stede på en skærm, hvilket man som tiltalt har ret til.

Efter to timer bliver det endelig konkluderet, at retssagen ikke kan gennemføres, selv om det faktisk til sidst lykkes at få kontakt til den fjerde tiltalte, da han tager sin telefon. Han afviser dog at give samtykke, siger Nima Namipour, da han har snakket med sin klient i telefonen.