Arkivfoto

Mødre savner fællesskabet: Forberedelse til fødsler sker gennem videoer, Google og telefonsamtaler

SUNDHED

Fødselsforberedelseskurser, mødregrupper, barselscaféer, graviditetsbesøg fra sundhedsplejersken, vandgymnastik for gravide.

Listen af de sædvanlige tilbud til kommende forældre er lang, men én ting har de til fælles; siden marts har de ikke været tilgængelige på grund af corona-restriktionerne. Og det sociale samvær med andre familier i samme båd er savnet.

– Jeg har ikke hørt om nogen familier, der føler, at de ikke får nok hjælp. Men vi har mødre, der savner fællesskabet og snakkene med andre, siger Katja Hansen, leder af den kommunale sundhedspleje.

Hverken mødre eller fædre møder for tiden andre forældre, som de normalt ville til hospitalets forberedelseskursus eller gennem mødregrupper. Sundhedsplejen har uddelt lister til forældre, så de kan tage kontakt til hinanden. Katja Hansen fortæller, at nogle har lavet videomøder eller gået en tur med barnevogn sammen, mens andre ikke har fundet erstatning for mødregrupper og andre arrangementer, hvor man kan udveksle historier og gode råd.

Ikke nærige med hjælp til sårbare

Mødregruppen for sårbare gravide er også lukket ned. Unge mødre eller knapt så ressourcestærke gravide har kunnet få fysisk besøg af sundhedsplejerskerne gennem hele perioden.

Det kan både ske, hvis sundhedsplejen fra anden side, for eksempel de praktiserende læger, er blevet gjort opmærksom på potentielle problemer, eller hvis de kommende forældre selv henvender sig med bekymringer.

– Nogle gange har det været nok at tage en snak i telefonen. Men vi er som altid afhængige af, at nogen opdager de gravide, som har særligt brug for hjælp. Vi har ikke været nærige med ekstra besøg eller telefonopkald, og er der behov, så giver vi den hjælp, familien har brug for, siger Katja Jensen.

Også de faste graviditetsbesøg hos førstegangsfødende og gravide med særlige behov, som sædvanligvis finder sted efter 20-25 uger af graviditeten, har indtil nu været gennemført over telefon, men sundhedsplejerskerne genoptager så småt disse besøg i denne uge.

Mødregrupper og barselscaféer må dog vente, indtil mere end ti personer (babyer tæller med) har lov til at forsamles.

Ledende jordemoder Rie Rømer Jensen. Arkivfoto: Allan Rieck

Video er eneste fødselsforberedelse

Heller ikke Bornholms Hospitals fødselsforberedelseskursus har været afviklet de seneste måneder. Vejen til information om fødslen går i stedet gennem en video, hvor en jordemoder fra Hvidovre Hospital fortæller.

– De kan gå på hospitalets hjemmeside og se en video. Den varer 65 minutter og er ret god og oplysende. Og så må man stille opfølgende spørgsmål, når man er til konsultation med jordemoderen, siger ledende jordemoder Rie Rømer Jensen, der forventer og håber at kunne gennemføre et kursus i næste måned, når forsamlingsloftet ventes at blive forhøjet fra 8. juni.

Rie Rømer Jensen har ikke oplevet, at førstegangsfødende har manglet forberedelse forud for fødslen.

– Det er såmænd gået fint. De har fundet svar på Google, hvor man kan få information om alt.

Den manglende mulighed for forberedelse kommer til at ramme forholdsvist mange, da sommermånederne byder på lidt flere bornholmske fødsler end normalt. For to en halv måned siden oplyste hospitalet, at der i fødselskalenderen for juni, juli og august stod 90 fødsler.