Hans Christian Schmidt i Bornholms Lufthavn i 2015. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Folketingets Kulturudvalg indkalder nu minister i sag om feriefondmillioner

Venstres Hans Christian Schmidt, formand for Kulturudvalget i Folketinget, indkalder nu beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til møde i udvalget, så han redegøre for sagsforløbet i forbindelse med lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond, som berører blandt andre Bornholm.

Peter Hummelgaard oplyste den 20. maj i år, at en række kommuner og kulturinstitutioner, som for år tilbage havde optaget lån i fonden, fik disse lån enten eftergivet eller reduceret med 80 eller 90 procent. Fire låntagere, deriblandt Bornholm, som havde optaget et lån på 50 millioner kroner til at bygge Naturbornholm, kom dog ikke med i ordningen, fordi de på opfordring fra feriefonden havde tilbagebetalt deres lån inden udgangen af 2017, hvilket sikrede dem en mindre rabat.

Jeg kender godt til god
forvaltningsskik, og derfor
er det logisk, at man siger,
at man skal behandle folk ens.
Hans Christian Schmidt (V),
formand for Folketingets Kulturudvalget

Bornholm tilbagebetalte således 43,1 millioner kroner – men mener sig nu uretfærdigt behandlet, når cirka 75 procent af låntagerne endte med at få en særdeles lukrativ ordning.

På den baggrund havde de fire forurettede låntagere – ud over Bornholm er det Roskilde og Tønder kommuner samt Randers Regnskov – bedt om foretræde for både Folketingets Kulturudvalg og Beskæftigelsesudvalg, hvilket de fik onsdag formiddag.

Efterfølgende sagde borgmester Winni Grosbøll blandt andet, at hun var positivt overrasket over den interesse, udvalgsmedlemmerne viste for sagen, og at hun var glad for muligheden for at forklare sagens sammenhæng set fra et bornholmsk synspunkt. Hun forklarede også, at det er kutyme efter et sådant foretræde, at udvalget – her udvalgene – efterfølgende samler op på den aktuelle sag og beslutter, om der skal ske mere i den.

– Men jeg ved endnu ikke, hvad udvalgsmedlemmerne blev enige om, sagde hun.

Det kan til gengæld Hans Christian Schmidt oplyse. Han var mødeleder, og til Bornholms Tidende oplyser han som allerede nævnt, at det blev besluttet at indkalde Peter Hummelgaard (S) til et møde.

– Vi gør flere ting, siger han.

– Vi stiller blandt andet spørgsmål til ministeren, fordi der er nogle ting, vi gerne vil have afklaret. Nu har vi på dagens møde hørt den ene part, og så skal vi jo også høre den anden part, altså beskæftigelsesministeren. Vi skal høre, hvorfor man har valgt den her model. Skyldes det jura for eksempel? Det er åbenlyst, at det er vigtigt, vi får at vide, hvad årsagerne har været. Det er jo en model, hvor man har lavet en skillelinje et sted, og nogle er kommet med i ordningen, andre ikke, så vi vil gerne vide, hvorfor det er den model, man har valgt.

– Ikke at vi vil blande os i Beskæftigelsesudvalgets arbejde, men når der er kulturinstitutioner, der bliver berørt, og også nogle kommuner vil vi gerne vide, hvordan det hænger sammen. Det er den ene ting, vi vil have et svar på. Og i dag på mødet fik vi at vide, at de kommuner og regnskoven, der betalte,i forbindelse med betalingen tilkendegav, at hvis andre blev behandlet på en anden måde, ville de gerne behandles på samme måde. Man forsøgte altså at gardere sig ved at sige, at det ville være god forvaltningsskik, at alle blev behandlet ens. Det er et af hovedargumenterne, så det det skal vi have undersøgt. Det tredje er, at vi gerne – lidt utraditionelt – vil bede beskæftigelsesministeren om at komme over i Kulturudvalget og give en gennemgang af sagen, så vi kan få at vide, hvad det er, der sker. Vi har en interesse i det her, fordi det påvirker kulturinstitutioner. Så det er det, vi er blevet enige om.

Jeg forstår det!

Det er jo sådan 17. maj 2017 indkaldte Folketingets Beskæftigelsesudvalg daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og kulturminister Mette Bock (LA) til et samråd om tilbagebetaling af de afdragsfrie lån. Da sagde Troels Lund Poulsen blandt andet: “Det er for eksempel ikke bare muligt at eftergive lånene, som der jo er nogen, der har efterspurgt, da der både er forvaltningsmæssige lighedshensyn at tage, men jo også EU’s retslige statsstøtteregler, som skal respekteres”. Kan du forstå, at det satte blandt andre Bornholm under pres? Man fik jo direkte at vide, at lånene ikke kunne eftergives, men til gengæld var der en rabat at hente ved at tilbagebetale lånet inden udgangen af 2017?

– Jeg forstår så udmærket, at det er den reaktion, man får. Men jeg er også nødt til at sige i forhold til statsstøtteregler, at dem, der betalte dengang, fik cirka 14 procent rabat eller lidt under, mens de andre så fik 80 eller 90 procent, men ingen fik 100, for så betalte man jo det hele for dem …

Så vidt jeg ved, fik hver tredje låntager lånet afskrevet 100 procent, resten med henholdsvis 80 eller 90 procent?

– Nå, så forstår jeg ikke det med statsstøtteregler, jeg troede kun, de kom på banen, hvis man betalte hele lånet. Men nu må vi få det undersøgt.

Kan du forstå det, når eksempel Bornholm siger, “vi vil behandles ensartet”?

– Jeg forstår det da nemt! Og det tror jeg også, der er andre i udvalget end mig, der gør. Men når vi ikke vil udtale os endnu, så skyldes det, at vi skal høre modparten først, det er en tradition, vi har i Folketinget. Derfor går jeg ikke længere i mine udtalelser, men jeg forstår godt, hvad de siger, og jeg kender godt til god forvaltningsskik, og derfor er det logisk, at man siger, at man skal behandle folk ens – særligt, hvis man på forhånd har sagt, at man blev stillet udsigt, at ingen andre ville få det mere fordelagtigt. For det viste sig jo, at det alligevel var muligt at få en bedre behandling. Men jeg kan ikke gå længere i mine udtalelser.

Hvor hurtigt kan I nu få beskæftigelsesministerens redegørelse?

– Det sker hurtigt. Inden for 14 dage, tror jeg.

Og når han er kommet med sin redegørelse, vil I så fremsætte en fælles holdning fra Kulturudvalgets side?

– Der er du en postgang for tidligt ude. Nu skal vi først lige høre ministeren, siger Hans Christian Schmidt.