Klemens Kro har ligget stille siden september 2016, hvor hotellet blev udsat for en vandskade på grund af et tæret fjernvarmerør under vejen. Arkivfoto: Allan Rieck

Kroen har været lukket siden 2016: Nu falder der dom

KLEMENSKER

Hvem har ansvaret i sagen om vandskaden på Klemens Kro? Er det kroen selv, eller er det kommunen og forsyningen? En sag, der har varet i næsten fire år, bliver afgjort på torsdag.

Klemens Kro blev i 26. september 2016 ramt af en slem vandskade, da varmt vand strømmede ind i kælderen. Vandet trak op i mure og gulve og medførte store skader, hvilket betød, at kroens ejer Michael Rylander Christensen måtte lukke.

Det viste sig, at vandet kom fra et fjernvarmerør ude i vejen. Michael Rylander Christensen mente derfor, at skaden var forsyningens og kommunens ansvar. Forsyningen mente derimod, at man ikke kunne gøres ansvarlig, og derfor kom det til en retssag. Den sag blev afgjort ved en deldom i maj 2018, hvor retten frikendte forsyningen og kommunen fra et objektivt ansvar.

Sagen endte imidlertid ikke dér. Michael Rylander Christensen valgte at fortsætte og kørte efterfølgende en sag for at bevise, at det offentlige bærer et såkaldt culpa-ansvar, altså at forsyningen skulle have et ansvar i forhold til drift, materialesvigt eller kontrolsvigt. Og det er den sag, der nu står til at blive afgjort. Culpa-sagen blev behandlet i byretten 30. april, og den endelige dom falder altså nu på torsdag.

Michael Rylander Christensen siger til Bornholms Tidende, at det har været en svær sag at føre i og med, at bevismaterialet har skullet hentes hos Bornholms Energi og Forsyning selv.

Han tør ikke spå om sagens udfald, men fortæller, at hvis retten igen skulle frikende forsyningen for ansvaret, så er han parat til at føre den videre i landsretten.