Foto: Jens-Erik Larsen

De mistede dem

Et knopsvanepar i Vigehavn i Svaneke kæmpede mandag en hård kamp mod Østersøens nådesløse bølger, som i hast nærmede sig parrets rede og æg.

Længe forsøgte parret at sikre reden med ny tang. Begge fugle kredsede om reden, mens æggene lå tilbage, våde og ubeskyttede.

Se video under artiklen.

Kampen er tilbagevendende flere steder på Bornholm år efter år. Det fortæller biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

I modsætning til i resten af landet, hvor svanerne ofte yngler i moser og søer, er de på Bornholm ofte at finde ud til kysten, og på de glatte klipper kan det være vanskeligt at bygge en rede, der kan modstå uvejr eller stigende vandstand, fortæller han.

Svaneparret i Vigehavn tabte kampen til Østersøen. Da Bornholms Tidendes fotograf ankom mandag eftermiddag, var reden og de fire æg væk, og de to fugle cirklede nu rundt i en hvileløs søgen efter dem. Uden held.

– Det er ikke almindeligt. Men det er altså noget, der sker hvert år, forklarer Knud Flensted.

Og nu må svaneparret fra svanernes by vente, til det igen bliver forår.

– Ja, det er mislykkedes for i år. Heldigvis er svanen en relativt robust fugl, som lever i en del år og dermed får mange flere forsøg, siger Knud Flensted.

Foto: Jens-Erik Larsen

 

Fremgang

Hvis man kigger 30-40 år tilbage, var det relativt sjældent at se et knopsvanepar yngle på Bornholm. Det fortæller biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

Men stik mod tendensen i resten af landet, som er gået tilbage i bestand, har Bornholm oplevet flere og flere svaner, siger han.

Hvorfor? Det er svært at svare på, siger Knud Flensted.

– En faktor kan være rævene, som I ikke har nogen af på Bornholm. Det giver svanerne nogle lidt bedre forhold, og det kan have befordret, at svanerne er gået frem, siger han.

I resten af landet steg bestanden op gennem 1900-tallet, efter at fuglen blev fredet, og toppede omkring 1980.

Udviklingen har gjort, at mange ynglende par er søgt ud til kysten – hvilket altså kan medføre historier som den om knopsvaneparret fra Vigehavn.

 

Se videoen

På Claus Stenmann Hansens video kan man se svanernes forgæves arbejde for at sikre reden.