Værnemidler mod corona som masker, sprit, handsker og forklæder har indtil nu stået regionskommunen i 1,8 millioner kroner.

Sprit og masker har kostet næsten to millioner, der dog bliver refunderet

CORONA

Værnemidler mod corona som masker, sprit, handsker og forklæder har indtil nu stået regionskommunen i 1,8 millioner kroner. Desuden har kommunen i tiden med corona måttet sætte foreløbig en million kroner af til at gøre mere rent.

Det får kommunalbestyrelsens økonomiudvalg at vide, før udvalget i dag mødes ekstraordinært. Her skal medlemmerne med borgmester Winni Grosbøll (S) for bordenden også tage stilling til et forslag om at oprette en pulje på fem millioner kroner til ekstraudgifter forårsaget af corona, finansieret af kommunens likvider.

“Alene til værnemidler har der været ekstra indkøb for 1,8 mio. kr. på nuværende tidspunkt (pr. 6. maj 2020). (…) På rengøringsområdet har der indtil videre været udgifter for godt 1 mio. kr., og der må forventes yderligere merudgifter”, oplyser kommunens koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen i sit sagsnotat til økonomiudvalget.

Regeringen har lovet kommunerne, at staten vil kompensere kommunerne for coronakrisens ekstraudgifter. Det vil dog ske på en måde, så alle de 98 kommuner både kan blive vindere og tabere i spillet om pengene fra staten.

Kompensationen fra staten kommer i juni som del af statens økonomiaftale med kommunerne. Det fører til, at hver kommune får udbetalt den gennemsnitlige ekstraudgift til corona pr. borger i landet, ganget med kommunens indbyggertal.

“Dermed vil alle kommuner få refunderet den gennemsnitlige udgift pr. borger – uanset om den faktiske udgift har været større eller mindre. Det betyder, at kommuner med udgifter over gennemsnittet vil få for lidt i kompensation, mens kommuner med udgifter under gennemsnittet bliver overkompenseret”, oplyser Claus Steensgaard Jensen også til økonomiudvalget.

I sagens papirer kan man også se, at regionskommunen indtil nu har fremrykket betalinger til sine leverandører for i alt cirka 94 millioner kroner. At kunne gøre det var et af de værktøjer, som regeringen 26. marts gav kommunerne for at holde hånden under erhvervslivet.

“Der er fortsat fokus på at behandle nye fakturaer hurtigst muligt”, får økonomiudvalget også at vide.