Det var meningen, at Sofie von der Pahlen skulle begynde med at inddrage borgerne som ny projektleder for byudviklingen i Rønne, men på grund af coronakrisen har hun måttet ændre på rækkefølgen af de mange opgaver i det store udviklingsprojekt. Foto: Jacob Jepsen

Projektlederen: Borgernes engagement skal gøre Rønnes udvikling til en succes

RØNNE

Næppe havde Sofie von der Pahlen sat sig i stillingen som projektleder for byudviklingen i Rønne, før hun måtte gentænke sin plan for, hvordan hun ville håndtere opgaven. Første arbejdsdag var 1. marts, og halvanden uge senere begyndte hun at arbejde hjemmefra, og det har hun gjort siden. Egentlig ville hun have lagt ud med at møde de mange mennesker, som har engageret sig i udviklingsarbejdet, men når det ikke kan lade sig gøre på grund af corona, er hun begyndt et andet sted.

– Jeg kan sagtens lave en masse ting, selvom jeg er derhjemme. Jeg kan ikke lave så meget af den borgerinddragelse, som der egentlig var lagt op til, men så kan jeg lave fundraising og prøve at danne mig et overblik over hele byen, og det har der i den grad været brug for, for det er et stort projekt, siger hun til Bornholms Tidende.

Udgangspunktet er den strategiske udviklingsplan for Rønne, som kommunalbestyrelsen godkendt i juni sidste år, og som havde været på vej i godt et år.

– Jeg synes, det er et rigtig flot stykke arbejde. Den strategiske udviklingsplan er meget gennemarbejdet, så det handler om at finde ud af, hvordan man følger op på den, hvor man starter henne, og hvordan man griber sådan et stort projekt an. Det er jeg begyndt på sammen med Søren Møller Christensen, siger Sofie von der Pahlen om lederen af regionskommunens Udvikling og Byg, som har været engageret i udviklingsarbejdet fra begyndelsen.

Et sted med liv

Udviklingsplanen indeholder mange forskellige forslag, og i første omgang arbejder den nyansatte projektleder videre med to af dem: Byens Hus og Nørrekås. Det er det, kommunen vil have i gang først og gerne hurtigst muligt, men derfor er det alligevel en lang proces.

– Jeg skal finde ud af, hvem aktørerne skal være i Byens Hus. Hvem skal ind og bruge lokalerne? Der er rigtig mange forskellige muligheder, og vi er ved at lave scenarier for, hvad der kan lade sig gøre, siger Sofie von der Pahlen.

Det er et arbejde, som involverer mange mennesker og foreninger, og det handler om at finde den rigtige sammensætning, så huset får så stor værdi for byen som muligt.

– Det er et stort puslespilsarbejde, der går i gang nu, og så skal det hele tiden diskuteres med de forskellige aktører. Vi skal have dem med ind over og høre deres mening, siger hun.

Sofie von der Pahlen bor ikke selv i Rønne, men når hun kommer til byen i de kolde og mørke måneder, savner hun nogle gange et sted at gå hen og møde andre, et sted hvor der er liv.

– Så det glæder jeg mig rigtig meget til at arbejde videre med. Vi har kigget på rigtig mange forskellige steder for at blive inspireret. Er det et kulturhus, vi laver, eller er det mere et medborgerhus? Det kan jo gå i mange retninger, og det kommer meget an på, hvilke aktører vi får ind, forklarer hun.

Centrum for maritimt liv

Byens Hus er primært tænkt som et kommunalt projekt, hvor der kan være en privat aktør, der driver en café, et spisehus eller en restaurant, som er med til at holde huset åbent om aftenen og i weekenden. Anderledes forholder det sig med Nørrekås, som først og fremmest er tænkt som et projekt, hvor private aktører skal være med til at drive udviklingen.

– På Nørrekås skal der udvikles en helhedsplan for selve område, for det stikker stadig i rigtig mange retninger. Der er rigtig mange potentialer, men der er også meget, der ikke er afklaret endnu. Der skal et analysearbejde til for at finde ud af, hvordan vi lander det rigtigt, så vi kan tiltrække nogle investorer, som har lyst til at lave noget dernede, lyder det fra Sofie von der Pahlen.

Aktuelt arbejder hun blandt andet med en præsentation af de to projekter, så kommunen har noget at vise diverse fonde, når den skal søge penge.

– Vi skal have synliggjort vores udfordringer og det kæmpe potentiale af skøn natur, en gammel bykerne og mennesker, der egerne vil noget, siger Sofie von der Pahlen, som ser Byens Hus som et kulturelt centrum og Nørrekås som et centrum for maritimt liv og aktivet.

– Så der kommer noget for forskellige grupper af mennesker, siger hun.

I den forbindelse tænker hun også på børn og unge. I dag er der ikke er så mange aktiviteter for børnefamilier. Hun nævner, at der ikke er en pendant til Værftet i Nexø, så hvis man vil mødes, må man gå til noget sport.

Alle skal med på vognen

Selvom hun endnu ikke har haft mulighed for at sætte gang i de borgernære og -inddragende aktiviteter, gør hun det klart, at de er afgørende for, at projektet bliver en succes.

– Noget jeg gerne vil i gang med hurtigst muligt, og hvor den her coronakrisen har været et benspænd, det er at lave midlertidige aktiviteter, hvor vi kan finde ud af, hvem der er interesseret i at lave noget i Byens Hus eller omkring havnen. Så kan man få etableret nogle grupper, så det er noget, der vokser frem af byens borgeres interesser, og så det ikke bliver et fuldstændigt planlægningsprojekt, hvor man tager det oppefra, siger projektlederen.

Siden sin ansættelse har hun overvejet, om hun skulle kontakte folk telefonisk eller via videoopkald, men i stedet er arbejdet med at møde byens mange interessenter sat på pause, men bestemt ikke opgivet.

– Det er grundlaget for, at det kan blive et succesfuldt projekt. Det skal være noget, borgerne, de erhvervsdrivende, interessenterne omkring Rønne og investorer engagerer sig i. Vi skal have alle de mennesker med på vognen, ellers bliver det ikke nogen succes, tror jeg. Så nu håber vi, at samfundet snart åbner, så vi kan komme i gang med sådan nogle tinge, siger Sofie von der Pahlen.

 

 

Grønt pakhus fik projektleder til øen

I 2014 besluttede Sofie von der Pahlen og hendes mand at flytte familien til Bornholm. I København havde hun arbejdet en del sammen med Søren Femmer, som fortalte, at der var en mulighed for at flytte ud midt i Østersøen.

– Han sagde, at nu var der en åbning, hvor jeg kunne komme til Bornholm og lave et projekt sammen med ham om bæredygtige byggematerialer, det der hed Det Grønne Pakhus. Det lød rigtig spændende, syntes jeg. Det var ligesom indgangsbilletten til Bornholm, fortæller Sofie von der Pahlen.

Otte år tidligere blev hun uddannet arkitekt fra Københavns Arkitektskole, og i de mellemliggende år arbejdede hun som selvstændig og på tegnestue, især med udviklingsprojekter.

Med Søren Femmers tilbud om et spændende job var tiden blevet moden til at prøve, om det kunne fungere at bo på Bornholm, så familien på fem flyttede, og den er her stadig.

– Efter vi havde lavet Det Grønne Pakhus, fik vi mulighed for at lave programmet for udviklingen af Allinge, som skulle føre til en helhedsplan for Allinge og Folkemødet. Der fik jeg kendskab til regionskommunen, hvordan den arbejder og den kommunale planlægning, siger Sofie von der Pahlen.

Siden har hun arbejdet med forskellige ting, blandt andet i en entreprenørvirksomhed, så rent fagligt har hun en lidt blandet baggrund.

For et halvt år siden søgte og fik hun en stilling som projektleder hos regionskommunens Ejendomme og Drift under Ejendomsservice på det tidligere rådhus i Tejn.

– Det var rigtig godt, for der lærte jeg alle de forskellige afdelinger i Tejn at kende og fik et rigtig godt indblik i, hvad de forskellige folk laver, og hvem kan man trække på, hvis man skal bruge nogen, der ved noget om brand, hvis man skal have en byggesag igennem og alle sådan nogle ting, siger Sofie von der Pahlen.

Så var det, at jobbet som projektleder på udviklingen i Rønne dukkede op, og så var det på ny tid til et skifte.

– Det var godt nok spændende, og det passer egentlig bedre til det, jeg har lavet før i tiden, så det søgte jeg og fik, siger hun.