Så går det af sted til skoven, hvor man skal fejre fødselsdag for Priskilla og Vitus. Foto: Berit Hvassum

Børnehus i coronatid: Mere tid til fordybelse og færre konflikter

HASLE

Priskilla og Vitus er i spidsen for den flok børn, der er ved at samles ved lågen i Børnehuset i Hasle. De har fat i hver sin ende af et kort stykke reb, som de holder mellem sig. En af pædagogerne har flag med i rygsækken, for Priskilla og Vitus fylder begge fire år.

På skift bliver der vasket hænder ved den interimistiske håndvask og den store vandbeholder lige inden for lågen. Så går det af sted med kurs mod det skovstykke, hvor fødselsdagen skal fejres. To og to går de med et stykke reb mellem sig, for de må ikke holde i hånd.

– I sidste uge gik vi med et langt reb, hvor der var to meters afstand mellem børnene, fortæller børnehusets pædagogiske leder, Richard Guldager.

De mindste børn mærker også restriktionerne i forbindelse med coronakrisen, som i høj grad har sat sit præg på dagligdagen i børnehuset.

– Vi har nu fået 80-90 procent af børnene tilbage til børnehuset, og jeg tror, at stort set alle vender tilbage i løbet af ugen, siger Richard Guldager, da vi besøger huset i mandags.

Da børnehuset åbnede igen efter nedlukningen, var man helt nede på, at kun halvdelen af børnene mødte op.

Børnene har fat i hver sin ende af et kort stykke reb, som de holder mellem sig. Foto: Berit Hvassum

Telte på legepladsen

Udsigten til flere børn har fået lederen til at rekvirere to telte, som er stillet op på den store legeplads. Det er for at sikre, at man stadig kan dele børnene op i mindre grupper. På legepladsen er der sat minestrimler op for at markere, hvor de forskellige grupper må være.

– Vi har haft fantastisk vejr, så vi har været ude langt det meste af tiden. Men lige nu tror jeg, at børnene gerne vil have noget regnvejr, så vi kan komme til at bruge teltene, siger Richard Guldager.

Selv om der er mange restriktioner at holde sig til med den nævnte håndvask, rengøring, afstand med videre, så hedder det om alle regler “så vidt muligt”.

– Det værste ved det hele er det mentale, det psykologiske. Det nytter ikke at skælde børnene ud, hvis de ikke kan holde reglerne. Det vil være meget værre end coronaen. Børn har brug for omsorg og kærlighed, understreger lederen.

Børnene er flittige til at vaske hænder. Der bruges ikke håndsprit i Børnehuset i Hasle, for det går over de sarte hænder. Nogle børn har fået tørre hænder, så de får noget creme på. Foto: Berit Hvassum

Alle er på arbejde

Hasle Børnehus havde under nedlukningen hele tiden to medarbejdere på job til nødpasning. Andre fik afviklet ferie og afspadsering. Nu er alle på job, for det kræver mange voksne, når børnene skal deles op i mindre grupper. Nu hvor de fleste børn er ved at være tilbage, bliver det nødvendigt med ekstra personale, oplyser Richard Guldager.

– Der var stor gensynsglæde, da børnene vendte tilbage. Det var en stor fornøjelse, og det gode humør holder faktisk også i dag. Der er meget få konflikter i forhold til, hvad der kunne have været tidligere. Både børn imellem og mellem børn og voksne. Der er et super sammenhold. Det synes jeg er fedt, siger Richard Guldager, der også fortæller om positive forældre – selv om de skal aflevere og hente deres børn ved lågen.

– Pædagogerne siger, at der har været mere tid til fordybelse, mere tid til at være omkring børnene. Så der har i denne tid også været nogle gode ting, som der kan arbejdes videre med. De bruger uderummet på en anden måde. Der bliver mere plads til fysisk udfoldelse. Børnene virker glade for de små grupper og for at være sammen med den samme voksne.

Ekstra hænder

– Pædagogerne har tidligere efterspurgt små grupper, og nu kan vi glæde os over, at regeringen har sat penge af til det. Det udmønter sig måske i, at vi har lidt ekstra hænder sidst på året. Og til næste år skulle der komme endnu flere penge til området, siger Richard Guldager.

– Vi håber, at hverdagen bliver lidt mindre restriktiv hen over sommeren. For medarbejderne går også hen og bliver trætte. Der er mange ekstra opgaver. Vi har den almindelige daglige rengøring samt hver dag syv timers ekstra rengøring. Alt legetøjet gøres rent to gange om dagen, og ude på legepladsen tørrer pædagogerne alle legeredskaber af to gange om dagen. Det er et stort arbejde og hårdt fysisk, siger Richard Guldager, der fortæller, at børnene hjælper lidt til med for eksempel at skrubbe cykler.

 

 

Richard Guldager startede som leder i Børnehuset i Hasle for 10 måneder siden op opdagede hurtigt, at institutionen er en meget integreret del af lokalsamfundet, hvilken han ser som en stor styrke. Foto: Berit Hvassum

Lokalsamfundet er børnehusets læringsmiljø

Dannelse gennem samarbejde med lokalsamfundet. Det er noget af det, Børnehuset i Hasle gerne vil kendes på, siger institutionens pædagogiske leder, Richard Guldager.

Richard Guldager startede som pædagogisk leder i institutionen sidste år, efter at Sanna Nielsen var stoppet for at blive medejer af Lyngholt Camping.

– Jeg er leder af specialbørnehaven Mælkebøtten Svaneke. Der er kun otte børn nu, så der er for lidt til en fuldtids lederstilling. I Hasle er der lige i underkanten af en fuldtidsstilling. Jeg blev spurgt om at være leder her, så nu er jeg leder begge steder, oplyser Richard Guldager, der føler sig godt modtaget i Hasle.

Han opdagede hurtigt, at børnehuset er en meget integreret del af lokalsamfundet.

– Her er rigtig meget samarbejde med lokalsamfundet. Vi bruger idrætsfaciliteterne, låner klubhus, vi kommer på biblioteket, og så er der skruet op for samarbejdet med skolen. Hver uge har vi børnehavebørn oppe i fritidsordningen med henblik på, at de nye skolebørn får en glidende overgang til skolen. Vi låner fritidsordningen en formiddag hver uge. Dem, der skal starte i skole til sommer, kommer der en gang om ugen. Årgangen før kommer der hver anden uge. Så børnene begynder at komme på skolen to år, før de skal starte i skole, fortæller Richard Guldager.

Nærheden til skov og strand bliver naturligvis udnyttet, og børnene kommer af og til på plejehjemmet, og så er der der traditionerne:

– Man skal ikke bevare alt for enhver pris, men traditioner er gode at have – for eksempel børnehavens deltagelse i at pynte byen op til påske. En tradition, som blev aflyst i år, siger Richard Guldager.

Børnehuset i Hasle har 65 børn fra lige under et år til seks-syv år. En tredjedel af dem er vuggestuebørn. Børnehuset havde tidligere en vuggestuegruppe, en mellemgruppe og en børnehavegruppe. Det har man nu ændret til to vuggestue-mellemgrupper (cirka 10 måneder til max tre et halvt år) og en børnehavegruppe (tre-seks år).

 

 

 

 

16

16 børn fra Børnehuset i Hasle skal starte i skole efter sommerferien. Kun et enkelt barn skal ikke starte i den lokale Svartingedal Skole.

– Det er mange. Vi får mere plads efter sommerferien, men jeg regner med, at vi får fyldt op igen hen over næste vinter. Det er absolut et populært børnehus. Der er opskrivninger nu, og vi har fået nye børn selv under coronakrisen, siger leder Richard Guldager.