Svaneke Havn i vinteren 1972. Foto: Algot Lindau Rasmussen

De samme gamle bygninger i Svaneke – før og nu

Det sort/hvide billede er taget af Algot Lindau Rasmussen, der blev født i København 1919. I baggrunden på begge billeder ses blandt andet Hotel Østersøen og Hotel Siemens Gaard.

Algot var fotograf på Bornholms Tidende i mange år. Hans far, Anders Laurits Rasmussen, havde bl.a. været kanonfotograf på Rådhuspladsen. Familien flyttede til Bornholm omkring år 1950. Bornholms Tidende forærede i 2009 hele Algots negativsamling fra 1950 til 1987 til Bornholms Museum.