Paradisbakkeskolen ansatte i februar Dennis Dam Poulsen til at være kok i den nye madskole. Foto: Berit Hvassum

Det skal et måltid mad koste i madskolen

NEXØ

Regionskommunen har fastsat prisen for, hvad det skal koste forældrene til børn på Paradisbakkeskolen, at deres børn hver dag kan få et sundt måltid mad serveret i skolens helt nye madskole.

Når madskolen starter efter sommerferien, vil børnene kunne få et måltid mad til enten 10 kroner eller 15 kroner om dagen, alt efter hvor mange penge forældrene tjener.

Det indstiller børne- og skoleudvalget, som har behandlet et forslag til en betalingsmodel med de to prisniveauer.

De 10 kroner for et måltid mad skal gælde for husstande med en årlig indtægt på 302.220 kroner eller derunder og de 15 kroner for husstande med en årligt indtægt på 302.221 kroner eller derover.

Oprindeligt havde politikerne vedtaget en anden betalingsmodel med en højere pris, men som kunne differentieres mere efter forældrenes indtægt. Denne model bliver dog alt for omstændelig at administrere for skolen og kommunen, derfor det nye forslag.

Samtidig bliver prisen for et måltid mad nu lavere end først besluttet. Derimod bliver der ikke søskenderabat, som i det første forslag. Kommunen vurderer, at når prisen er sat ned, så bliver det ikke dyrere for familier med flere børn end i det oprindelige forslag til priser.

Kommunen og skolen forventer, at lidt under en tredjedel af forældrene vil kunne slippe med 10 kroner i betaling.

Forventer halvdelen vil spise med

Paradisbakkeskolen forventer at cirka halvdelen af skolens elever det første år vil bruge madordningen, og vil arbejde for at flere tilmelder sig.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at indføre den anbefalede betalingsmodel for madskolen på Paradisbakkeskolen, forventer administrationen en årlig indtægt på i alt 742.000 kroner for 50 procent af de frokostspisende elever, svarende til 275 af skolens elever.

Regionskommunen giver et driftstilskud til madskolen til dækning af lønudgifter til køkkenpersonale, samt til råvarer og fripladser. Madskolens driftstilskud er omkring en million kroner i 2020. Alle andre udgifter skal skolen selv betale.

Skolen forventer, at hvis cirka halvdelen af eleverne tilmelder sig, så vil ordningen med det kommunale tilskud være udgiftsneutral for skolen.

Forventningen er også, at en lavere, fast pris vil betyde, at flere af skolens elever får mulighed for at deltage i spisningen allerede fra første år.

Børne- og skoleudvalget har indstillet, at de nye madpriser godkendes, og ønsker samtidig en evaluering om et år med fokus på fordelingen imellem de to indtægtsgrupper.

Betalingsmodellen skal også godkendes af økonomi-, erhvervs- og planudvalget samt kommunalbestyrelsen.

Øens første madskole

Paradisbakkeskolen bliver fra skoleår 2020/21 Bornholms første madskole. Det betyder, at børnene hver dag kan få serveret et måltid sund mad. Eleverne vil kunne tilmelde sig madordningen – med forældrebetaling.

Skolens elever fra 4. til 8. klasse skal på skift med i køkkenet og være med til at lave mad.

Madskolen handler ikke bare om at få en kantine, men om madkultur. Blandt andet at være med til at lave mad, og at alle spiser sammen.

Der skal dagligt kunne laves mad til op mod 550 elever samt lærere.

Skolen har ombygget en tidligere gymnastiksal til spisesal og et tidligere omklædnings- og baderum til et nyt stort produktionskøkken.

 

 

Kun mad på én skole

Det er to år siden, at politikerne satte 18 millioner kroner af til at etablere madskoler på to af kommunens skoler. I budgetforliget 2020 blev den ene madskole, Hans Rømer Skolen, dog sparet væk, mens madskolen på Paradisbakkeskolen sættes i drift fra næste skoleår.

Madskolen på Paradisbakkeskolen skal servere mad for eleverne fra 1. august 2020.