Bornholms Museum

Genåbning af Bornholms Museum kræver flere feriegæster

Selv hvis museerne får lov til at åbne i næste uge, slår Bornholms Museums fire afdelinger tidligst dørene op den 1. juni. Og der kan også gå længere tid, fortæller museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen.

– Vi er meget spændte på, hvad udmeldingen bliver fra regeringen. Der er mange usikkerheder i alle faser af en genåbning, og vi vil ikke lægge os fast på en dato, siger han om corona-overvejelserne.

Datoen for ophævelse af forbuddet, rammerne og antallet af gæster på Bornholm har alt sammen betydning for, hvordan Bornholms Museum vil gå til opgaven.

– Vi har brug for, at der er gæster, for ellers er det alt for dyrt at åbne, siger Jacob Bjerring-Hansen.

En snes hjemsendte

18-20 medarbejdere er hjemsendt, og museet modtager lønkompensation gennem den nationale støtteordning. Museet har dog ikke droslet helt ned. For eksempel arbejder arkæologerne, og der laves fortsat keramik på Hjorths Fabrik.

Jacob Bjerring-Hansen fortæller, at udsigten for museets økonomiske situation er uklar.

– Vi kan komme i klemme, i tilfælde af lønkompensationen ophører, og vi åbner, uden at der er nogen gæster på øen, siger Jacob Bjerring-Hansen om den primære bekymring.

For museumslederen står det heller ikke klart, om lønkompensationsordningen fortsat vil være tilgængelig, efter at forbuddet mod at holde åbent bliver løftet. Han mangler også at få klarhed over, om man kan opnå støtte til at sende nogle medarbejdere hjem, hvis besøgstallet er lavt.

Turister udgør den største del af de besøgende på Bornholms Museums fire afdelinger – museet i Sankt Mortens Gade, Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård.

Mest nervøs for efteråret

Jacob Bjerring-Hansen er optimistisk, hvad angår højsommeren, og han sætter sin lid til, at danske børnefamilier i højsommeren vil flokkes til madkulturhuset i Melsted og til keramikkurser på Hjorths Fabrik.

Mere bekymret er han for efteråret, hvis der ikke kommer udenlandske turister til Bornholm.

– Tyskere er glade for traditionelle steder – specielt besøger de museer på steder, de kommer for første gang. Det vil være rigtig kedeligt, hvis tyskerne ikke kan rejse hertil. I efteråret har vi også mange gæster over 60 år – for eksempel pensionister, der rejser i grupper. Jeg er bange for, at det vil ramme os hårdt, hvis 60+ ikke tør tage på ture, siger han.

De nuværende krav til afstand og hygiejne, som man kender fra butikker, kan museet efterleve i et vist omfang, mener museumsdirektøren.

– Nogle af vores afdelinger kan vi sagtens åbne, selv om der er begrænsninger, fordi der er store udendørsarealer. Andre steder er det sværere, siger han og nævner den snævre entré i Sankt Mortens Gade som et af steder, hvor museets folk skal overveje, hvordan man kan skabe sikre rammer.