Mælkebøtten har gode faciliteter ude og inde. Foto: Allan Rieck

Nu skal Mælkebøttens fremtid afgøres

Efter sommerferien er der fem børn i Specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke. Det er færre end nogensinde, siger Richard Guldager, faglig pædagogisk leder i specialbørnehaven.

Han er derfor også langt hen ad vejen enig i de forslag til en anden løsning for et specialtilbud for børn, som tirsdag blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget. Også selvom det kan betyde endegyldig lukning af Mælkebøtten.

– Det er svært at skabe et godt læringsmiljø med så få børn, siger Richard Guldager.

Sidste år besluttede politikerne, at der en gang for alle skulle findes en langtidsholdbar løsning for Specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke, som flere gange har været i farezonen til en lukning.

Spørgsmålet er hvilket andet tilbud, kommunen vil give til børn i alderen 0 til 7 år med specielle behov, hvis specialbørnehaven nedlægges?

Fem forslag for Mælkebøtten

Nu har kommunen fået udarbejdet en konsulentrapport, der kommer med fem bud på fremtiden for Mælkebøtten. Heraf anbefaler kommunens embedsfolk to af løsningerne. De to forslag betyder begge en lukning af Mælkebøtten i Svaneke.

Børne- og Skoleudvalget valgte dog på sit møde i går en anden løsning, end den embedsfolkene havde indstillet, og sender alle fem forslag i høring, siger Morten Riis (EL), formand for udvalget.

– Vi har bedt om at få udarbejdet en faglig gennemgang af den bedste løsning, og vil gerne høre Handicaprådet, Dagtilbudbestyrelsen og Kildebakken om alle de fem muligheder, og sender alle fem scenarier i høring, siger Morten Riis.

Han vil ikke selv pege på en af de fem løsninger.

Hvad er overhovedet grunden til at ændre på det eksisterende tilbud?

– Grundlæggende er der et meget beskedent børneunderlag. Det gør det svært fagligt og økonomisk at få det til at hænge sammen, så det giver mening at se på, om tilbuddet rammer skiven, siger udvalgsformanden.

Hidtil har specialbørnehaven flere gange været bragt på bane til lukning, først og fremmest af økonomiske hensyn, men Morten Riis afviser, at det er af sparehensyn, at børnehaven nu igen er oppe at vende.

– Det er ikke kun sparehensyn. Vi er optaget af, hvad der er bedst for børnene. De har brug for andre børn at spejle sig i, at være del af et fællesskab, at være i nærområdet, og at være i almenområdet med andre børn, ellers risikerer vi, at udviklingspotentialet forsvinder.

Børnehaven blev senest foreslået lukket i budgetforslagene forud for budget 2020, hvor det blev foreslået, at specialbørnehaven i Svaneke skulle lukke og sammenlægges med Kildebakken i Tejn. Både forældre og børnehavebestyrelse og Danske Handicaporganisationer Bornholm protesterede mod den løsning blandt andet med argumentet, at det ville være en dyr løsning, og at specialviden ville gå tabt.

Dengang blev en lukning af Mælkebøtten ikke en del af forliget, men både forældre og børnehavens bestyrelse har udtrykt bekymring over spareforslag, der igen og igen udpeger Mælkebøtten til nedskæringer, flytninger eller helt at lukke og har opfordret til at der bliver fundet et langtidsholdbart forslag for specialbørnehaven.

Frygter børn bliver tabt

De fem forslag sendes nu i høring i Handicaprådet, som har møde den 11. maj og til høring i dagtilbudsbestyrelsen med høringsfrist 15. maj. Den 2. juni 2020 behandler Børne-og Skoleudvalget de indkomne høringssvar og beslutter Mælkebøttens fremtid.

Dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer de kommunale børnehuse, dagplejen og specialbørnehaven Mælkebøtten.

Ole Erling Lærke, formand for Danske Handicaporganisationer Bornholm, har endnu ikke set konsulentrapporten oplyser han, og kan derfor ikke kommentere på de fem forslag, men på forhånd er han bekymret, hvis politikerne vælger helt at nedlægge Mælkebøttten.

– Det er den eneste specialbørnehave, vi har, og jeg er bange for, at børnene bliver tabere, hvis de skal splittes ud på forskellige lokationer og ud i de almindelige børnehaver, siger Ole Erling Lærke, dog med det forbehold, at han endnu ikke har set rapportens forslag til løsninger.

Formand for forældrerådet i Mælkebøtten, Pernille la Cour, kan endnu heller ikke kommentere på rapportens forslag, da hun endnu heller ikke har færdiglæst den.

Bliver nok visiteret

Blandt andet forældrerådet ved Mælkebøtten og Handicaprådet for Bornholm har tidligere stillet spørgsmålstegn ved, om alle børn, der har behov for det, bliver visiteret til Mælkebøtten.

– Mælkebøtten ville ikke mangle børn, hvis de børn, der faktisk har behov, ville få en plads i børnehaven, skrev Handicaprådet i sit høringssvar, da Mælkebøtten sidst var udset til lukning eller sammenlægning.

De fem forslag:

Konsulentfirmaet Type2dialog har gennemført en analyse for regionskommunen og er kommet med fem løsningsforslag til specialbørnehavetilbuddet på Bornholm.

Både forældre til nuværende og tidligere børn på Mælkebøtten, fagpersonalet, ledelsesrepræsentanter, handicaporganisationer og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen er blevet inddraget i analysen.

Konsulentfirmaet har desuden trukket på blandt andet national forskning og erfaringer på inklusionsområdet.

Der er også i analysen lagt vægt på de eksisterende politikker og retningslinjer for Børne- og ungeområdet i Bornholms Regionskommune.

Scenarie 1:

Mælkebøtten bevares på den nuværende matrikel som et selvstændigt tilbud, og målgruppen udvides til en bredere gruppe af børn.

Scenarie 2:

Mælkebøtten flytter til Kildebakken Skoles matrikel og integreres med specialskolen. Målgruppen vil som udgangspunkt kun være de børn, der vurderes i målgruppen for Kildebakken.

Scenarie 3:

Mælkebøtten bliver på nuværende matrikel, og en eksisterende almenbørnehave flytter ind på matriklen og integreres med Mælkebøtten. Målgruppen skal præciseres yderligere med overvejelser om udvidelse til ”usynlige handicap” og boost-forløb.

Scenarie 4:

Mælkebøtten flyttes ud og integreres med en almen børnehave et andet sted. Målgruppen skal præciseres yderligere med overvejelser om udvidelse til ”usynlige handicap” og boost-forløb. Der vil stadig være meget transporttid.

Scenarie 5:

Oprettelse af ressourcehuse. Mælkebøtten lukkes ned i nuværende form. Der etableres 2-3 ressourcehuse fordelt på øen (for eksempel Nexø, Rønne og Allinge). Målgruppen kan udvides til børn med stort støttebehov i almenmiljøet.

Ressourcehuse betyder, at en gruppe børn med funktionsnedsættelse er placeret i en almindelig børnehave. Der foreslåes et ressourcehus målrettet børn med multiple handicaps, og et til to ressourcehuse målrettet børn med kognitive vanskeligheder.

Anbefalingen i analysen er, at regionskommunen arbejder videre med scenarie 4, hvor Mælkebøtten lukker, og flyttes sammen med en almindelig børnehave. Eller scenarie 5, hvor Mælkebøtten nedlægges og der i stedet oprettes to eller tre ressourcecentre fordelt på øen.

De økonomiske konsekvenser er kun overfladisk behandlet i analysen.

Konklusionerne fra interviews og workshop er også, at:

• Der skal være tid til det enkelte barn.

• Det skal være pædagogisk personale med viden og specialisering.

• De fysiske rammer skal understøtte barnets behov, da en del af den nuværende børnegruppe har behov for fysisk og sansemotorisk træning.

• Mulighed for at trække sig.

• Adgang til andre faggrupper/anden fagekspertise skal være mulig. Eksemplevis fysioterapeuter og ergoterapeuter.

• Det skal sikres, at der er egnede lokaler og redskaber til træningen.

 

Specialbørnehaven Mælkebøtten

Mælkebøtten er en specialpædagogisk institution, hvor målgruppen er børn i alderen 0 til 7 år med specielle behov. Mælkebøtten tager også mod børn i kortere aflastnings-eller familiebehandlingstilbud. Børnene kommer fra hele øen.

P. t. er der otte børn i Mælkebøtten, men heraf forventes 2-3 at skulle i skole efter sommerferien.

Børnehaven har et højt uddannet specialpædagogisk personale, som arbejder tværfagligt, bl. a. talepædagog, børnepsykolog samt to fysioterapeuter.

Børnehaven har gode fysiske rammer med meget plads og har en lang række specialrum som gymnastiksal, sanserum, kuglebad, musik- og sprogrum, fysioterapirum, dybvandsbad, atelier og drivhus samt legeplads med blandt andet klatrevæg, udendørs trampolin og cykelbane til de store børn.