Mikkel Bach-Jensen, der er daglig leder på Gaarden og sekretariatschef for Gourmet Bornholm, har sat sig for at samle fortællingen om Bornholms madkultur i en bog, der går under navnet “Smagen af Bornholm”. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Ny bog samler smagen af Bornholm

I madkulturhuset Gaarden i Melsted er missionen at formidle Bornholms madkultur til og sammen med bornholmere, turister og fødevarebranchen. Herfra udspringer forskellige projekter, som allesammen støtter op om den mission. På markerne omkring Melstedgård bliver der for eksempel fremdyrket vilde bornholmske planter og gamle sorter, og i æblelunden sikres de gamle bornholmske æblers overlevelse.

Nu gror et nyt projekt ud fra arbejdet på Melstedgård. Mikkel Bach-Jensen, der er daglig leder på Gaarden og sekretariatschef for Gourmet Bornholm, har nemlig sat sig for at samle fortællingen om Bornholms madkultur i en bog, der går under navnet “Smagen af Bornholm”. Bogprojektet er netop blevet indstillet til at få 125.000 kroner af LAG-Bornholm, en lokal aktionsgruppe, der tildeler midler fra EU til lokale aktiviteter. Mikkel Bach-Jensen er glad for anerkendelsen.

– Det er altid dejligt at blive bekræftet i, at man har gang i noget, som andre kan se perspektivet i, siger han.

Smagen af Bornholm

Det er paraplyforeningen Gourmet Bornholm, der officielt er ansøger til LAG-midlerne, og derfor favner bogudgivelsen også mere end arbejdet på Gaarden.

Mikkel Bach-Jensen fortæller, at tanken er at lave et opslagsværk med al den viden og de oplevelser som Gourmet Bornholm og foreningens partnere ligger inde med. Ifølge ham kommer bogen til at være relevant alle, der har interesse for mad.

– Grundlæggende tænker vi på den som et opslagsværk for alle madaktører. Det kan både bruges som et værktøj til for eksempel at koble en råvare med en forældningsmetode, men det er også en stærkere samlet fortælling om Bornholms madkultur til forbrugere og turister, siger han.

Ifølge Mikkel Bach-Jensen er der meget madkultur på Bornholm, som er vigtigt at bevare og tage ejerskab over.

– Vi vil lave bogen, fordi vi synes, det er vigtigt at passe på fortællingen om smagen af Bornholm. Vi skal passe på vores fødevarer og det, der er særligt bornholmsk. Bornholm har en stærk forudsætning for at have sin egen madkultur, og med bogen håber vi at gøre den endnu stærkere, siger han.

Bornholmsk fra start til slut

Mikkel Bach-Jensen fortæller, at bogen både skal indeholde viden om bornholmske sorter, råvarer og fremgangsmåder fortalt igennem oplevelser.

– Vi vil gerne formidle, hvad bornholm smager af gennem madoplevelser. Det kan være besøg hos producenten, der har lavet vildgær. Det kan være et besøg hos røgeriet, der viser, hvordan vi røger fisken, fortæller han.

Ambitionen er, at bogen skal være bornholmsk i mere end en forstand, fortæller Mikkel Bach-Jensen. Indholdet er oplevelser med og viden om bornholmske fødevarer og køkkentraditioner, men det er også Mikkel Bach-Jensen og Gourmet Bornholms ønske, at bogen skal skrives og redigeres af en bornholmsk forfatter, og at layoutet skal laves af en bornholmsk grafiker.

Styrker autenciteten

Hans Jørgen Jensen er koordinator i LAG-Bornholm, og det er ham, der har indstillet bogprojektet til de 125.000 kroner, som Erhvervsstyrelsen i sidste ende godkender og bevilger. Han fortæller, at “Smagen af Bornholm” er indstillet til pengene, fordi det er helt i tråd med LAG-Bornholms strategi, som blandt andet er at være med til at styrke Bornholms indre sammenhængskraft og en styrket tiltrækningskraft.

– Det her projekt styrker autenciteten af lokale fødevarer og går et spadestik dybere ved at forbinde madkultur med klima og kulturhistorie. Der er opbakning til hele det lokale fødevareerhverv i det her projekt, siger Hans Jørgen Jensen.

To målgrupper

Lige som at madkulturhuset både er for producenter, beboere og gæster, så er bogudgivelsen også tiltænkt flere målgrupper, fortæller Mikkel Bach-Jensen.

– Man kan sige, vi henvender os til to målgrupper i bogen. Der er den mere nørdede del, som for eksempel er til producenter og spisesteder eller til undervisning af kokke, fordi der er noget maddannelse i den. Så er der også en masse skønne fortællinger om mad, som er til øens beboere og andre, som er interesserede i den særlige madkultur på øen, siger han.

Det er ifølge Mikkel Bach-Jensen meningen, at de madoplevelser, der bliver fortalt om i bogen, også skal gøres til fysiske oplevelser for publikummerne på festivallerne Kulinarisk Ø og Bornholms Folkefestival. Efter planen skal bogen derfor udkomme til sommer.

 

Fakta om LAG

LAG står for Lokal Aktions Gruppe. Det er lokalt forankrede foreninger, der skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. De lokale aktionsgrupper blev udpeget af det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og modtager midler fra EU. LAG-Bornholm har en bestyrelse og et sekretariat, hvor Hans Jørgen Jensen er fuldtidsansat som LAG-koordinator. LAG-Bornholms udviklingsstrategi frem mod 2020 fokuserer på, at Bornholm og bornholmere opnår stærk indre sammenhængskraft og et styrket tilhørsforhold, samt en styrket tiltrækningskraft overfor folk, der endnu ikke har fast bopæl på øen. Kilde: lag-bornholm.dk