Børnehaveleder: Det kan blive et bedre tilbud – hvis ressourcerne følger med

At lukke specialbørnehaven Mælkebøtten og flytte børnene ud på øen i en anden form for specialtilbud kan være et godt tilbud for børnene, mener Richard Guldager, faglig pædagogisk leder i Specialbørnehaven Mælkebøtten.

– Ressourcehuse synes jeg rent fagligt ser rigtig godt ud, og der er gode erfaringer med det fra andre steder. Det er vigtigt for børnene at have andre børn at spejle sig i og at lære at kommunikere. Det kan være en gevinst for dem. Det kan vi se gennem vores egne erfaringer, hvor vi arbejder meget sammen med andre børnehuse næsten på dagligt plan, siger Richard Guldager.

– I dag opsøger vi kontakten, men kunne børnene socialisere og kommunikere med andre børn indenfor den samme matrikel, ville det være endnu bedre.

Han mener, at begge de to anbefalede løsninger kan være gode, men peger især på, at 2-3 ressourcehuse ude på øen kan spare børnene for en lang transporttid som i dag, hvor specialtilbuddet i Svaneke dækker hele øen, og nogle børn derfor skal køre op til en time om dagen. Det vil løsningen med at sammenlægge Mælkebøtten med en anden børnehave ikke hjælpe på, da der så fortsat kun vil være et tilbud.

De har brug for ro

Mælkebøttens leder understreger dog også, at skal man flytte børnene ud, så skal der stadig være mulighed for skærmede miljøer.

– De kan måske ikke være med otte timer om dagen, fordi de bliver hurtigere trætte og har brug for ro, siger han og peger i det hele taget på, at målgruppen for specialbørnehaven fortsat vil have brug for de samme faciliteter ude og inde, som de har i dag. Eksempelvis badekar, sanserum og skærmede områder. Han ser derfor heller ikke den store besparelse.

– Det vil ikke være billigere, men måske bedre for børnene. En lederpost vil kunne skæres væk, men ellers er der brug for det samme personale, siger Richard Guldager.

Han oplever, at holdningen har ændret sig til, hvad der er det bedste tilbud for de børn, som Mælkebøtten henvender sig til. At det ikke nødvendigvis er det bedste tilbud at bevare institutionen.

– Det alllervigtigste er, at give mulighed for nogle bedre læringsmiljøer. Jeg tror, holdningen har ændret sig, fordi der er så mange færre børn end tidligere, samtidig vil handicappede børn gerne være en del af fællesskabet. Jeg tror selv på en mellemting, hvor tilbuddet bliver flyttet ud, så børnene kan inkluderes mere, men hvor de samtidig kan skærmes.