Jane Lindedam fra Bornholms Middelaldercenter. Foto: Berit Hvassum

De venter i spænding: Stadig uklart om Folketingets hjælpepakke hjælper

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i går at lancere en hjælpepakke til de 16 videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftsstøtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, så de sidestilles med kulturinstitutioner, der er omfattet af Kulturministeriets hjælpepakke til særligt nødlidende kulturinstitutioner.

NaturBornholm i Aakirkeby er et af de 16 centre, der er nedlukket på grund af covid-19, og Peter Haase gik for to uger siden sammen med de øvrige centre om at sende et nødråb til fire ministre, herunder børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det nødråb er nu blevet hørt. Ifølge politikerne kan centrene kompenseres for op til 80 procent af deres manglende indtjening i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Vi sidder og tolker

Peter Haase er imidlertid ikke helt sikker på, hvordan den formulering skal fortolkes.

– Vi sidder i øjeblikket og tolker. Det ser ud som om vi kun kan søge hjælpepakken, hvis vi har haft udgifter i lukkeperioden, som ikke kan udsættes. Lidt ligesom festivalpakken, siger han.

Ifølge de første udmeldinger kan centrene kompenseres for op til 80 procent af deres manglende indtjening i perioden 9. marts til og med 8. juli. Peter Haase håber, at det betyder, at Natur Bornholm kan søge kompensation af tabt billetindtægt. Men han er ikke sikker.

– Vi ved mere i løbet af de kommende dage. Men jeg er under alle omstændigheder glad for, at vi nu bliver nævnt sammen med museerne, siger Peter Haase.

Natur Bornholm har hjemsendt ni medarbejdere og har indtil nu mistet næsten en halv million i indtægter på grund af coronakrisen.

Glæde på Middelaldercentret

Jane Lindedam fra middelaldercentret i Østerlars er lidt mere optimistisk i forhold til hjælpepakken, men understreger ligesom Peter Haase, at hun endnu ikke har fået adgang til detaljerne i aftalen.

– Der foreligger ikke noget aftalegrundlag endnu. Det jeg bare lige har hørt er, at der kompenseres op til 80 procent af tabt indtægt frem til 8. juli. Men om det er på grundlag af de reservationer vi havde i skoletjenesten, som er vores største indtægtskilde i april og maj, eller om det er på grundlag af en referenceperiode i 2019, det ved vi ikke endnu, siger Jane Lindedam.

Ingen hjemsendte

En sæson med kraftigt reducerede indtægter ville have ramt centret hårdt, indrømmer Jane Lindedam:

– Vi kiggede ind i et grimt underskud og ind i et efterår hvor vi skulle forsøge at indhente det tabte. Så det er en fantastisk melding med hjælpepakken. Nu er vi bare rigtig spændte på at se udmøntningen af aftalen, så vi kan komme i gang med at søge kompensation.

Middelaldercentrets fem fastansatte har været på supplerende dagpenge to dage om ugen siden marts. Ingen er sendt hjem.

Jane Lindedam anslår, at centret indtil nu har mistet 500.000 kroner i tabt indtægt på coronakrisen.