Tre cykelvejprojekter ligger stille som følge af entreprenørvirksomheden Futuraes konkurs i sidste uge, deriblandt et på Ndr. Kystvej i Rønne. Foto: Jakob Nørmark

Entreprenørs konkurs udløser ekstraregning på 660.000 kroner

HASLE

Tre projekter med forbedringer af det lokale cykelvejnet bliver påvirket af entreprenørvirksomheden Futuraes konkurs i sidste uge. Hasle-virksomheden mangler således at færdiggøre projekter på Ndr. Kystvej i Rønne, mellem Døndalen og Gudhjem samt mellem Aarsdale og Nexø. Det fremgår af en tillægsdagsorden til natur- og miljøudvalgets møde tirsdag.

Alle tre steder er der arbejde, der mangler at blive udført, og som følge af Futuraes konkursbegæring den 30. april kan de ikke blive fuldført. Den kommunale administration lægger op til at afsætte flere penge, så andre entreprenører kan gøre arbejdet færdigt, samt at borgmester Winni Grosbøll tager beslutningen som formand for kommunalbestyrelsen, da det er en hastesag.

Inden udgangen af juni

Der er brug for ekstra penge, da Futurae skulle have færdiggjort en del arbejder for egen regning. Det nåede entreprenørvirksomheden og kommunen til enighed om, da de holdt afleveringsforretninger inden konkursbegæringen.

Nogle af disse arbejder blev udført inden den 30. april, men der udestår fortsat nogle arbejder, som Futurae skulle udføre i løbet af 2. kvartal i år. De manglende arbejder skal igangsættes hurtigst muligt, idet projektet Bornholms Cykelveje afsluttes den 30. juni, hvorfor de ikke kan afvente resultatet af konkursbehandlingen.

Der mangler asfalt

På Ndr. Kystvej i Rønne har Futurae etableret ensrettede cykelstier i begge vejsider og fortov på landsiden, og selvom arbejdet næsten nåede at blive færdigt, mangler der stadig fire opgaver, fremgår det af kommunens sagsfremstilling.

En ny entreprenør skal lave asfaltarbejde ved Haslevej, hæve og vende rendestensbrønde og rydde arbejdspladsen. Derudover tilbagestår også en opgave med vedligeholdelse af beplantning, som skal udføres indtil januar 2024.

I første omgang bevilgede kommunen 8,9 millioner kroner til arbejdet på Ndr. Kystvej, og det resterende arbejde ventes at koste 190.000 kroner. Den anslåede pris er delvis baseret på Futuraes oprindelige tilbud, og den vil kunne ændre sig ved udførelse af anden entreprenør eller kommunens Vej & Park.

Græsset skal slås

Mellem Døndalen og Gudhjem har Futurae lavet cykelkantbaner og delte fællesstier, og mellem Aarsdale og Nexø har Hasle-virksomheden omlagt cykelkantbaner. Det har været udbudt som en samlet opgave, og i alt mangler der at blive udført arbejde for 470.000 kroner. Oprindeligt har kommunen bevilget 24,6 millioner kroner til arbejdet de to steder.

En kommende entreprenør skal lægge muld på og slå græs. Rabatter og skråninger skal også vedligeholdes, og det er en opgave, som skal udføres indtil august 2023.

Garantier kan dække

I alt er der brug for en tillægsbevilling på 660.000 kroner, som det kommunale embedsværk foreslår bliver finansieret via træk på kassebeholdningen.

Der er i forbindelse med indgåelse af entrepriserne stillet bankgarantier af Futuraes bankforbindelse, og det er embedsværkets forventning, at disse garantier kan blive udbetalt til at dække de omkostninger, som kommunen vil få ved at skulle indgå nye aftaler med andre entreprenører. Udbetaling af bankgarantierne vil i givet fald tilgå kassebeholdningen.

 

 

Om Bornholmske Cykelveje

I 2010 udarbejdede regionskommunen en udviklingsplan for Bornholms cykelveje. Planen skulle ses som en videreførelse af etableringen af det bornholmske cykelvejnet, som begyndte i 1984.

Planen skulle både dreje sig om at anlægge cykelstier til turisterne, om cykelturisme og om både turisterne og borgernes muligheder for at benytte cyklen, hvad enten det er i byerne eller i naturen.

Planen omfatter 11 konkrete projekter.

80 procent af det 59,9 millioner kroner dyre cykelstiprojekt er finansieret af Transportministeriets cykelpulje, mens de resterende 20 procent dækkes af Bornholms Regionskommune.