Winni er spændt og forsigtig optimist om reform af udligningen

Selvom Finansministeriet holder pressemøde om udligningsreformen klokken 11.30, regner borgmester Winni Grosbøll (S) med, at reformens præcise følger for regionskommunens økonomi næste år først vil være kendt ud på eftermiddagen.

Først da vil kommunens økonomer sandsynligvis have regnet alle reformens underliggende forudsætninger igennem, og før det er sket, kan der ikke sættes et præcist beløb på, hvad reformen kommer til at betyde for Bornholm.

– Jeg er forsigtig optimist, for i alle beregningerne hidtil har Bornholm fået tilført et beløb med reformen. Desuden sagde regeringen jo, at den ville kompensere kommuner med store sociale udgifter og mange børn og ældre, siger Winni Grosbøll.

Bornholms Tidende erfarer, at Bornholm ifølge Finansministeriets tal står til at modtage 54 millioner kroner ekstra i forhold til kommunernes hidtidige udligning. Hvis det beløb holder, vil det kun bringe kommunalbestyrelsen knapt halvvejs i forhold til den opgave om at finde 120 millioner kroner på næste års budget, der ville tegne sig uden en reform af udligningen.

– Jeg er meget spændt på at se resultatet. Jeg har hørt om forskellige bundlinjer for Bornholm, men det kan ende med at se ud på mange forskellige måder, når vi får regnet det hele igennem. Hvis vi ender med at få 54 millioner kroner ekstra på reformen, er vi ikke i mål, men der florerer mange beløb lige nu, siger Winni Grosbøll.

– Da regeringen lagde sit første udspil frem, så vi også, at vi først lå til en gevinst på 56 millioner kroner. Det blev så senere til 70 millioner, da vi fik adgang til de bagvedliggende tal. Nogle underliggende ting kan godt rykke sig, når vi får adgang til de forudsætninger, som reformen kommer til at bygge på, siger hun.

Winni Grosbøll er først og fremmest glad for, at der nu kommer en reform af udligningen. For udligningen er en hjørnesten i alle kommunernes økonomi, og at reformen først kommer nu har betydet, at kommunalbestyrelsens arbejde med næste års budget er blevet forsinket.

Det arbejde ville normalt være i gang nu, men med uafsluttede forhandlinger om en udligningsreform har det ikke givet mening at tage hul på næste års budget endnu. Også mange andre kommuner har appelleret til, at Folketinget vil fjerne kommunernes tvivl om økonomien ved at lande en reform af udligningen.

– Jeg er først og fremmest glad for, at der kommer en reform, for det vil fjerne den usikkerhed, som vi har i forhold til hvor mange penge, vi har at gøre med. Også fordi en reform af udligningen ikke er noget, som man laver hver dag, siger Winni Grosbøll.

– Jeg håber meget, at de har gjort sig umage for at kompensere de kommuner. Regeringen sagde jo først, at den havde svært ved at rumme de kommuner med de største sociale udgifter i reformen. Det er derfor jeg kun er forsigtig optimist, siger hun.