Direktøren i Rønne Vand & Varme, RVV, Erik Steen Andersen.

RVV håber at kunne afvikle generalforsamling i maj

Generalforsamlingen i Rønne Vand og Varme a.m.b.a er den årlige chance for andelshaverne, det vil sige fjernvarmekunderne, for at få indflydelse på forretningen. På grund af prisstigningerne på fjernvarme og varmestriden med Beof har mange bragt generalforsamlingen op i debatten de seneste måneder.

Senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning skal generalforsamlingen finde sted, og eftersom RVV i 2019 ændrede vedtægter og gik over til, at regnskabet følger kalenderåret, skal generalforsamlingen som udgangspunkt finde sted i indeværende måned. Den planlagte dato er 27. maj, men om det er tilladt med forsamlinger med så mange mennesker til den tid, er højst usikkert.

– Vi venter og hører, hvad Mette Frederiksen siger i denne uge, siger direktør Erik Steen Andersen.

– Vi plejer at være 50-60 deltagere, og med den øgede interesse skal vi helst kunne samle hundrede.

Hvis generalforsamlingen ikke kan holdes, vil RVV udskyde den til efter sommerferien. Senest 13. maj skal indkaldelsen udsendes jævnfør forsyningsselskabets vedtægter.

I forvejen har selskaber af RVV’s type på grund af coronakrisen fået forlænget fristen for at indsende årsrapporten med tre måneder.