Overskrifter på ny stor reform ser gunstige ud for Bornholm

I overskriftform ser reformen af kommunernes udligning rigtig fornuftig ud for Bornholm. Spørgsmålet er om, det rækker til at få næste års kommunebudget helt i balance. Det vil først stå klart, når kommunens økonomer har fået regnet reformen helt præcist igennem.

Men som social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) lagde overskrifterne op tirsdag klokken 11.30 i Finansministeriet, har Bornholm fået medvind på nærmest alle de punkter, som Bornholm meldte ind til regeringen, at man gerne så reformen indeholde.

Yderkommunerne bliver tilført 1,4 milliarder kroner ekstra om året, oplyste Astrid Krag. Særligt tilgodeset bliver kommuner med mange svækkede ældre, sagde hun også. Dermed har ideen om ikke bare at se på en kommunes antal af ældre, men også på deres helbredstilstand overlevet fra regeringens første reformudspil fra 30. januar. Det vil også tilgodese Bornholm.

Reformen vil ifølge Astrid Krag også være særligt til gavn for kommuner med mange udsatte børn, mange tunge børnesager og mange sager på handicapområdet. Også her kan Bornholm sætte flueben i alle boksene.

Endelig kan det også blive til gavn for Bornholm, at der bliver ændret på kriterierne for hvornår kommuner har krav på penge, fordi de har faldende befolkning. Fraflyttende aupairs må ikke længere regnes med, når kommunerne opgør deres befolkningstal, men det såkaldte tilbagegangskriterie er et af dem, som regionskommunens økonomer først vil skulle regne på i reformen, før man kan sige noget sikkert om dens præcise betydning for Bornholms økonomi.

– Med reformen holder vi særligt hånden under udsatte øer, hvor man også har færre arbejdspladser, sagde Astrid Krag.

– Vi har indgået en aftale, der retter op på skævheder og fejl, der voksede og trak Danmark mere og mere skævt med den hiditidige udligning. Nu er vi i mål med en meget flot aftale, sagde hun også.

Reformen af kommunernes udligning kan kun blive ændret, hvis Socialdemokratiet og Venstre er enige om det, oplyste finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet. Det blev senere gentaget af Venstre-forhandleren Sophie Løhde, der betragtede det som en sejr for Venstre.

– Vi har givet hinanden håndslag på, at fremtidige ændringer af udligningen kræver enighed mellem Socialdemokratiet og Venstre, sagde Nicolai Wammen.

– Det giver kommunerne tryghed og sikrer reformen holdbarhed, sagde Sophie Løhde.

– For Venstre er det helt afgørende, at vi har lavet en aftale, der sikrer bedre balance i hele Danmark, uden at vi får højere skatter. Der kommer nu flere penge til velfærd ude i kommunerne, sagde hun også.

Desuden står Radikale, SF og Alternativet bag reformen af kommunernes udligning.